Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Organizácia

Hlavnými orgánmi asociácie sú:

  • Valné zhromaždenie
  • Prezídium asociácie
  • Prezident asociácie
  • Dozorná rada
  • administratívno-výkonným aparátom asociácie je generálny sekretariát.

Základným dokumentom pre činnosť asociácie a jej orgánov sú stanovy asociácie. Zameranie činnosti pre každý rok stanovuje najvyšší orgán asociácie valné zhromaždenie členov. Valné zhromaždenie volí prezidenta asociácie, členov prezídia i dozornej rady. Predsedu dozornej rady si volia zo svojho stredu členovia dozornej rady. Volebné obdobie je dvojročné.

 

Realizáciu ročných zámerov činnosti počas roka zabezpečuje najvyšší výkonný orgán asociácie - prezídium asociácie. Na podporu prezídia a pre výkon denných úloh je zriadený generálny sekretariát. Kontrolným orgánom asociácie je dozorná rada. Najvyšším reprezentatívnym orgánom asociácie je prezident. Riešením odborných otázok sa zaoberajú odborné komisie. Konkrétne problémy cestovných kancelárií sa riešia na úrovni klubov.


 

V asociácii pôsobia v súčasnosti 4 kluby:

  • Klub touroperátorov (Predseda: Roman Berkeš)
  • Klub incomingových cestovných kancelárií (Predsedníčka: Ing. Jitka Spillerová)
  • Klub predajcov (Predseda: Ing.Juraj Stahl)
  • Klub IATA agentúr a predajcov leteniek (poverený predseda: Ing. Mgr. Martin Štochmaľ, PhD., ACCA)

Činnosť klubov sa zameriava na riešenie problémov súvisiacich s jednotlivými činnosťami členských cestovných kancelárií a cestovných agentúr (touroperátorská činnosť, činnosť v oblasti aktívneho zahraničného cestovného ruchu, sprostredkovanie predaja, predaja leteniek a pod.). Členovia klubu si volia zo svojho stredu predsedu klubu podľa nimi schváleného volebného poriadku. Predsedovia klubov sa stávajú automaticky členmi prezídia SACKA.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA