Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Vybavovanie reklamácií

 • Klient má vždy právo na reklamáciu služieb a nie je možné mu toto právo uprieť.
 • Klient uplatní svoje právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK, pričom o uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam.
 • Tento písomný záznam ešte nie je považovaný za reklamáciu. Tú si musí objednávateľ písomne bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov, uplatniť v CK.
 • CK je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.
 • Ak nie ste s vybavením reklamácie spokojní, opätovne sa odvolajte u priameho dodávateľa služby proti prvotnému vybaveniu reklamácie.
 • Pokiaľ ani potom nebudete spokojní a budete presvedčení o oprávnenosti Vášho nároku, potom Vám ostáva
  možnosť riešiť Vašu záležitosť žalobou na súde.
 • SACKA sa detailne zaoberá jednotlivým prípadom len vtedy, ak nás v rámci šetrenia určitej kauzy vyzve Slovenská obchodná inšpekcia, alebo súd, aby sme zaujali stanovisko ako profesijná organizácia.
 • SACKA nemá právomoc riešiť a vybavovať reklamácie klientov CK.
 • SACKA sa rada oboznámi s Vašou reklamáciou/sťažnosťou, nie je však povinná na ňu reagovať.
 • SACKA vybavuje podľa vlastného uváženia vo forme nezáväzného vyjadrenia iba podnety zaslané elektronickou poštou, resp. ak je na podaní uvedený kontakt elektronickej pošty na odosielateľa podnetu/sťažnosti/reklamácie.
 • Orgánom dozoru v oblasti práv spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia.
 • V prípade, že máte názor, že CK/CA nepostupovala vo vzťahu k Vám v súlade so zákonom a boli poškodené Vaše spotrebiteľské práva, obráťte sa s podnetom na príslušný krajský inšpektorát SOI.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA