Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

ECTAA

SACKA je od roku 2004 členom ECTAA.

SACKA v orgánoch a výboroch ECTAA zastupujú:
Ľudmila Masariková (CK SATUR) - členka Board of Directors, členka Tour Operators Committee
Jitka Spillerová (CK DOWINA) - zastupujúca členka Board of Directors, členka Destination, Incoming Tourism, and Sustainability Committee
Martin Štochmaľ (CK Pelikán.sk) - člen Air Matters Committee

ECTAA združuje národné asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr v rámci Európskej únie. Je to medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Bruseli.

Bola založená v roku 1961 v nemeckom Bad Kreuznachu 6 európskymi národnými asociáciami /nemeckou, belgickou, francúzskou, talianskou, luxemburskou a holandskou/. V roku 1973 sa združenie po prvýkrát rozšírilo o nových členov, asociácie z Dánska, Írska a Veľkej Británie. V nasledujúcich rokoch sa pridali Grécko, Španielsko, Portugalsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. V máji 2004 sa 6 pridružených členov stali riadnymi členmi, po vstupe ich štátov do EU. Dnes reprezentuje ECTAA národné asociácie z 23 členských štátov EU.

V číslach ECTAA zastupuje takmer 10 000 CK a CA zaoberajúcich sa aktívnym aj pasívnym cestovným ruchom, od malých firiem až po veľké nadnárodné spoločnosti. Odhadovaný ročný obrat všetkých týchto firiem je 60 000 mil. EUR.

V Bruseli je ECTAA považovaná za partnera pri rokovaniach o otázkach týkajúcich sa činnosti CK a CA.

Fungovanie združenia sa riadi Stanovami zo dňa 28. 9. 1989. Predsedníctvo sa preberá na dva roky a rotuje medzi delegátmi podľa francúzskeho abecedného poradia. Súčasným prezidentom je pán Pawel Niewiadomski z Poľska. Orgánmi ECTAA sú Valné zhromaždenie a Rada riaditeľov. Valné zhromaždenie sa stretáva raz do roka. Rada riaditeľov sa stretáva takisto raz do roka a tvoria ju delegáti riadnych členských asociácií. V rámci ECTAA pracujú výbory : právny, pre leteckú prepravu, fiškálny, strategický a výbor pre incoming.

Poslanie ECTAA je reprezentovať a propagovať záujmy priemyslu cestovného ruchu, špeciálne záujmy CK a CA. To konkrétne znamená, že ECTAA monitoruje akékoľvek otázky právneho, ekonomického alebo technického charakteru, ktoré sa vzťahujú na cestovný ruch v Európe, s cieľom informovať členov a poskytovať im konzultačnú pomoc.


Oblasti, ktoré ECTAA sleduje :
 • politika ochrany spotrebiteľa
 • politika leteckej prepravy
 • daňová a fiškálna politika
 • otázky konkurencie
 • vzdelávanie v cestovnom ruchu
 • lodná, cestná a železničná preprava
 • vzťahy k ostatným partnerom v rámci cestovného ruchu
 • zavedenie jednotnej meny
 • rozširovanie EU

Členstvo v ECTAA je rozdelené na :
 • riadny člen
 • pridružený člen
 • pozorovateľ

Všetky asociácie, ktoré sú členmi, môžu využívať služby, ktoré ECTAA ponúka. Ide najmä o:
 • reprezentovanie v Bruseli a Štrasburgu pred inštitúciami EU, špeciálne pred Európskou Komisiou a Európskym Parlamentom
 • reprezentovanie v IATA
 • prístup k aktualizovaným informáciám
 • konzultácie šité na mieru
 • účasť na pravidelných stretnutiach
 • účasť v pracovných výboroch

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA