Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Aktuálne info z ECTAA (Európskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr):

18.5.2017 Správa o činnosti ECTAA – 14. Máj 2017

• 11.mája sa konal workshop ohľadne novej TPD smernice, na ktorom sa zúčastnili členovia EP a zástupcovia podnikateľského prostredia, medzi inými aj ECTA, kde boli diskutované problémy, ktoré prináša nová smernica TPD. Závery worskhopu zatiaľ nie sú známe.

• ECTA vyzýva svojich členov, aby aspoň 2 subjekty z každej skúmanej oblasti (tour operator, cestovná agentúra…), t.j. spolu 10 subjektov vyplnili dotazník a poslali ho na adresu rebecca.tym@kpmg.co.uk najneskôr do 1. júna 2017. Treba sa rozhodnúť, či sa chceme zapojiť do dotazníka a poslať naše názory.

• EK sa venuje téme revízie legislatívy upravujúcej cestnú prepravu, hlavne autobusovú, kde preveruje fungovanie noriem upravujúcich pracovný čas vodičov a možnosť pracovať 12 dní po seba a možnosť zrušenia smernice u umiestňovaní pracovníkov v doprave, v súvislosti s legislatívou upravujúcou minimálnu mzdu. ECTAA sa bude venovať tejto problematike.

• EK zverejnila výsledok prieskumu o fungovaní on-line cestovateľských portálov, kde bolo preverovaných 352subjektov porovnávajúcich a rezervačných web stránok. Tento prieskum zistil, že z 352 skúmaných web stránok, ceny uvedené na 235 neboli relevantné, t.j. 2/3, napríklad ďalšie poplatky boli pridané na záver rezervačného procesu bez jasnej komunikácie alebo promočné ceny nezodpovedali aktuálnej ponuke.

• ESD rozhodol v prípade C- 302/16, že letecký prepravca, ktorý nie je schopný preukázať, že cestujúci bol informovaný o zrušení jeho lete v lehote viac ako 14 dní pred termínom jeho konania je povinný zaplatiť cestujúcemu kompenzáciu v súlade s nariadením EU o právach cestujúcich v leteckej preprave. Uvedené platí aj v prípade, ak zmluva s cestujúcim bola uzavretá cez on-line sprostredkovateľa, ktorý si potom môže žiadať kompenzáciu týchto nákladov od tohto sprostredkovateľa, ak on neposkytol informácie klientovi.

• Generálny advokát ESD zverejnil svoj názor – ako procesný krok pred vydaním rozhodnutia v súdnom konaní C-434/15 iniciovanom španielskou asociáciou taxikárov, ktorá napádala fungovania Uberu, pričom generálny advokát sa vyjadril, že Uber, hoci to je Elektronická platforma, aj keď inovatívna, spadá pod legislatívu o doprave a teda môže byť požadovaný, aby pri svojom podnikaní bol povinný splniť všetky podmienky prevádzkovania a získavania licencií podľa národnej legislatívy tej ktorej krajiny, a teda nemôže argumentovať princípom voľného pohybu služieb garantovanom EU právom pro poskytovanie informačných služieb. V zásade bolo vyslovené, že uber nie je len sprostredkovateľom služieb medzi šoférmi a klientmi, pretože ekonomicky kontroluje dôležité aspekty tejto aplikácia, ako napr, kvalitu služieb, cenu a podobne.. očakáva sa, že ESD rozhodne rovnakým spôsobom ako je stanovisko jeho generálneho advokáta, aj keď súdne rozhodnutie ešte nepadlo.

Pripravila: Ľudmila Masariková

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA