Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Obnovenie riadneho členstva CK Hechter Slovakia, spol. s r.o.v SACKA

12.9.2016

Prezídium Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr na svojom 76.zasadnutí na základe oznámenia CK o vyriešení poistenia predaja zájazdov pre prípad úpadku a po oboznámení sa so súvisiacimi dokladmi prijalo väčšinou hlasov prítomných členov Prezídia SACKA nasledovné uznesenie:

Prezídium SACKA s poukázaním na oznámenie konateľa CK Hechter Slovakia, že „všetky zájazdy a celé produktové... portfólio CK Hechter zmluvne prevzal náš dlhoročný zahraničný obchodný partner, cestovná kancelária Shans Tur , ktorý má uzavreté poistenie pre prípad úpadku CK. Všetky zájazdy sú kryté poistením.“ z r u š u j e pozastavenie členstva menovanej CK v SACKA.

Prezídium asociácie obnovilo členstvo na základe splnenia si povinnosti, ktorú Vám ukladá § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 281/2001 Z. z., v úplnom znení, osobitným spôsobom uvedeným v uznesení.


Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA