Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

POZVÁNKA NA SLOVENSKÝ WORKSHOP, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

8.9.2016 Vážené kolegyne a kolegovia,
nižšie a priložene uvedenú pozvánku na predmetný workshop Vám postupujeme na informáciu a prípadné využitie.
 
V prípade záujmu o účasť kontaktujte prosím priamo organizátora ako je uvedené nižšie.

Pozvánka , Záväzná prihláška

Vážení pracovní partneri,
 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) si dovoľuje pozvať Vás/ Vašich členov na Slovenský workshop, ktorý sa uskutoční v Prahe, Česká republika, v utorok 25. 10. 2016 počas odborného veľtrhu Czech Travel Market 2016 (24.-25.10.2016).  Začiatok Slovenského workshopu je o 9:00 hod., na rokovania sú vyhradené 3 hodiny.
 
Cieľom podujatia je vylepšiť doterajšiu, resp. nadviazať novú spoluprácu slovenských a českých partnerov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, a tým zvýšiť počet skupinových príjazdov českých klientov na Slovensko.
 
Počet slovenských účastníkov na SLOVENSKOM WORKSHOPE je obmedzený na 30 subjektov. Podmienkou účasti je ponuka kvalitne spracovaného produktu cestovného ruchu SR vhodného pre český trh, vrátane cenových ponúk. Odporúčame pripraviť komplexnú cenovú ponuku, prípadne zľavové produktové balíčky.
V rámci účasti majú zúčastnené subjekty k dispozícii: rokovací stolík s označením, možnosť prezentácie a občerstvenie.
Akvizíciu českých partnerov zabezpečuje Zahraničné zastúpenie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v Českej republike.
Účastnícky poplatok je 80 EUR.
Náklady spojené s dopravou a ubytovaním si hradia účastníci individuálne.
 
 
V prípade záujmu o bližšie informácie k predmetnému workshopu, ma prosím kontaktujte mailom: office.cz@slovakia.travel, alebo telefonicky: +420 776 765 477. 
Svoj záujem o účasť na tomto podujatí prosím potvrďte vyplnením a zaslaním príslušnej záväznej prihlášky mailom na adresu ZZ SACR v Prahe - office.cz@slovakia.travel.
Vyplnený  originál záväznej prihlášky prosím posielajte do Bratislavy:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Ing. Lenka Považanová
Odbor marketingovych podujati
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava
 
Uzávierka prihlášok slovenských účastníkov je 25. 09. 2016. SACR si vyhradzuje právo výberu zúčastnených subjektov.
 
Pri zvažovaní účasti na workshope, prosím berte do úvahy fakt, že Česká republika je dlhodobo na špičke príjazdového cestovného ruchu Slovenska a aktuálne štatistické údaje vypovedajú o enormnom záujme českej klientely o Slovensko - v prvom polroku 2016 sme zaznamenali nárast o 21,6 % oproti minulému roku. K tomu, aby sme udržali priaznivé výsledky je nutné realizovať na českom trhu cielený marketing a intenzívnu propagáciu, preto je konanie pracovno-prezentačných rokovaní dôležitá. V poslednom čase zaznamenávam záujem českých cestovných kancelárií o slovenské produkty a začína sa zvyšovať aj skupinový cestovný ruch z ČR na Slovensko. Z toho dôvodu sa domnievam, že je nutné využiť toto pozitívne obdobie a v ČR pôsobiť aktívne aj v oblasti B2B.
 
Celková návštevnosť dvojdňového veľtrhu bola v minulom roku vyčíslená na viac ako 500 subjektov cestovného ruchu, z Českej republiky bolo registrovaných viac ako 100 outgoingových cestovných kancelárii a touroperátorov.
 
V prípade záujmu o účasť na dvojdňovom veľtrhu Czech Travel Market ako vystavovateľ ma prosím kontaktuje, SACR má vybavenú výhodnejšiu cenu – sme členom Asociácie CK. Viac informácií o veľtrhu nájdete na  http://czechtravelmarket.cz/
 
Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
 
S pozdravom z Prahy
 
Ing. Klára Badinková
Zahraničná zástupkyňa pre Českú republiku
 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Praha, Česká republika
 
Tel.:     +420 224 946 082
Mob:   +420 776 765 477
Email:  office.cz@slovakia.travel
Web:   www.sacr.sk
              www.slovakia.travel

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA