Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Stanovisko Allianz - SP k vypovedaniu zmluvy CK Hechter

26.7.2016 Allianz – Slovenská poisťovňa informuje:
Stanovisko Allianz - SP k vypovedaniu zmluvy CK Hechter
 
Allianz – Slovenská poisťovňa vypovedala 29. apríla 2016 zmluvu pre prípad úpadku cestovnej kancelárií Hechter Slovakia, spol. s r.o. Zmluva bola vypovedaná v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov voči našej spoločnosti, nakoľko CK opakovane a dlhodobo neuhrádzala svoje finančné záväzky riadne a včas, v zmluvne dohodnutých termínoch. CK Hechter výpoveď prevzala začiatkom mája a 15. júna poistná zmluva zanikla. Od 16. júna 2016 CK Hechter nemá platnú poistnú zmluvu poistenia zájazdu pre prípad úpadku CK v našej spoločnosti.
 
Zmluva o poistení zájazdu pre prípad úpadku (tzv. poistenie insolventnosti) CK je, tak ako každá iná zmluva, právnym záväzkom medzi dvoma zmluvnými stranami. Obe strany sú povinné dodržiavať zmluvne dohodnuté podmienky, vrátane plnenia si svojich záväzkov v dohodnutých termínoch. Opakované a dlhodobé nedodržiavanie týchto podmienok vytvára riziko vypovedania zmluvy v akejkoľvek oblasti podnikania. Allianz – SP kladie veľký dôraz na dobré a korektné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi a v prípade potreby či v konkrétnej problémovej situácii je otvorená osobitnému prístupu. Podmienkou však je komunikovať férovo a včas.  

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA