Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Jarné stretnutie SACKA 2016

10.4.2016 Vážení členovia SACKA, vážené kolegyne, kolegovia,
 
priložene nájdete list prezidenta SACKA, ktorým zvoláva 28. Valné zhromaždenie SACKA ako aj pozvánku s predbežným programom aj so záväznou prihláškou na Jarné stretnutie SACKA 2016,   v rámci ktorého sa uskutoční okrem 28. VZ SACKA aj tradičný Odborný seminár.

Zvolanie + Pozvánka + Program + Záväzná prihláška

Odborný seminár sa bude venovať najaktuálnejším témam.
Prezídium SACKA pre Vás opäť pripravilo 3 dňové podujatie s dvoma prenocovaniami za veľmi priaznivý paušálny účastnícky poplatok.
 
Rezervovali sme pre Vás ubytovanie v Hoteli KORMORÁN, Šamorín – Čilistov. Podrobné informácie o hoteli a ponuke služieb nájdete na www.hotelkormoran.sk
 
Pre všetkých účastníkov sme zabezpečili bezplatné parkovanie na vyhradenom monitorovanom parkovisku, možnosť objednania obedov počas všetkých troch dní v podobe bohatého jednotného menu v zvýhodnenej cene 7,- EUR, a v neposlednom rade zvyčajný obľúbený spoločenský a sprievodný program, vyhliadkovú plavbu po Dunaji a spoločenský večer.
Okrem toho sme na nedeľné dopoludnie pripravili prehliadku najväčšieho viacúčelového športového komplexu v Strednej Európe ELEMENTS RESORT / X – BIONIC SPHERE, www.elementsresort.sk  / http://www.xbionicsphere.com/en/home .
Prosíme Vás, aby ste svoju účasť na sprievodnom programe vyznačili na záväzných prihláškach.
 
Prosíme Vás o zaslanie Vašej záväznej prihlášky na sekretariát SACKA pokiaľ možno obratom, najneskôr však do 4. apríla 2016.
 
Materiály k jednotlivým bodom 28. VZ SACKA Vám zašleme ako vždy mailom pred jeho konaním, po ich schválení na 71. zasadnutí Prezídia SACKA,  najneskôr 8.4.2016.
Súčasťou  programu 28. VZ SACKA je aj schválenie Návrhu na novelu Stanov SACKA. Návrh Vám už vopred posielame priložene na vedomie a prosíme Vás o vyjadrenie súhlasného stanoviska, alebo zaslanie pripomienok najneskôr do 30.3.2016. Pripomienky posúdime, prípadne do návrhu zapracujeme a predložíme ho na definitívne prerokovanie 28. Valnému zhromaždeniu SACKA. Pre jednoduchšie posúdenie navrhovaných zmien prikladáme aj aktuálne znenie Stanov SACKA.
 
Pozvánky na zasadnutia Klubov SACKA od ich predsedov Vám zašleme v priebehu nasledujúcich dní a Vašu účasť na nich prosíme taktiež vyznačiť na záväznej prihláške.
V druhý deň stretnutia sme zaradili do programu spoločného zasadnutia Klubov SACKA stretnutie s nečlenskými CK a CA, na ktorom budú mať možnosť lepšie oboznámiť sa s prácou SACKA a prínosmi členstva pre ich profesionálnu prestíž a ochranu ich záujmov.  
Tých z Vás , ktorí sa napriek maximálne vynaloženému úsiliu 28. Valného zhromaždenia nebudú môcť zúčastniť, prosíme o delegovanie svojho mandátu inému účastníkovi (viď formulár v prílohe) a zaslanie formulára na GS SACKA v stanovenom termíne.
 
Ďalšie podrobnejšie informácie k programu Jarného stretnutia 2016 Vám zašleme neskôr v organizačných pokynoch, spolu s materiálmi na 28. VZ SACKA.
 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení členovia SACKA, veríme, že Vás program Jarného stretnutia SACKA 2016 zaujme a stretneme sa v Šamoríne - Čilistove opäť v rekordnom počte.
 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA