Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Nové vízové centrá na Ukrajine a v Ruskej Federácii

4.2.2016 MZVaEZ SR v roku 2014 zrealizovalo verejné obstarávanie pre koncesiu na služby pilotného projektu pri zbere žiadostí o víza. Výberové kritéria najlepšie splnilo konzorcium Pony Express, s ktorým MZVaEZ SR 18.12.2014 uzatvorilo Zmluvu o spolupráci pri zbere údajov a žiadostí o vízum. Pony Express zabezpečuje služby pre Zastupiteľské úrady / Generálne konzuláty SR (ZÚ/GK) v mestách Kyjev, Užhorod, Moskva a Sankt Peterburg. Žiadateľovi stále zostáva možnosť podať žiadosť aj priamo na ZÚ/GK.
 
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere údajov a žiadostí o vízum č. 366.978/2014-KONZ nadobudol účinnosť 12. januára 2016. Dodatok rozširuje súčasnú sieť vízových centier konzorcia Pony Express na území Ruskej federácie a Ukrajiny, pričom v Ruskej federácii sa otvorí ďalších 10 vízových centier  a na Ukrajine ďalšie 4 vízové centrá. Pri výbere miest, kde budú vízové centrá zriadené, bolo prihliadnuté na počet žiadateľov o víza z daného teritória, ako aj na teritoriálne pokrytie celého územia.
 
V súčasnosti prebiehajú prípravy bezpečnostných protokolov vízových centier na strane spoločnosti Pony Express. Po ich doručení a schválení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bude v zmysle hore uvedeného Dodatku č. 2 umožnené jednotlivým vízovým centrám otvoriť a prijímať žiadosti o víza a tiež odtlačky prstov žiadateľov o víza. Otvorenie predmetných nových vízových centier by sa malo uskutočniť v 1. štvrťroku 2016.
 
Pre ďalšie využitie uvádzame zoznam miest, v ktorých budú otvorené jednotlivé vízové centrá:
Ruská federácia: Archangeľsk, Nižný Novgorod, Voronež, Bryansk, Kazaň, Krasnodar, Tver, Jarosľavl, Rostov na Done, Saratov,
Ukrajina: Charkov, Dnepropetrovsk, Odesa, Ľvov.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA