Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

112. zasadnutie ECTAA v Bratislave

7.12.2015 V dňoch 25. - 27.11.2015 sa na pozvanie SACKA v Bratislave (Hotel Crowne Plaza) uskutočnilo 112. zasadnutie ECTAA (Európske združenie národných asociácií EÚ). V súčasnosti ECTAA združuje národné asociácie 27 členských krajín EÚ, 2 prístupových krajín ako aj Nórska a Švajčiarska.
SACKA pre 60 delegátov zasadnutia národných asociácií z Európy i Maroka pripravila bohatý zaujímavý sprievodný program, v spolupráci a s podporou:
Slovenská agentára pre cestoivný ruch - SACR
Sekcia CR MDVRR SR
Národná rada Slovenskej republiky - NR SR
Bratislava Tourist Board - BTB
Slovenská spoločnosť sprievodcov CR - SSSCR
SATUR TRAVEL

25.11.: Prijatie primátorom Hlavného mesta SR BRatislava v Primaciálnom paláci s prehlaidkou reprezentačných priestorov
             Uvítacia večera v hoteli Crowne Plaza
26.11.: Prehliadka reprezentačných priestorov Bratislavského hradu
             Galavečera s vystúpením husľového tria EXPLOSION v hoteli Crowne Plaza, za účasti vrcholných predtaviteľov Sekcie CR MDVRR SR a SACR
27.11.: Návšteva NR SR, za sprievodu poslanca Ing. Andreja Kolesíka a prehliadka bratislavského Starého mesta
              Vínna cesta a návšteva vánárstiev ELESKO a MATYŠÁK 

Pracovné zasadnutie ECTAA sa venovalo nasledovným aktálnym témam:
1. Nová Smernica o zájazdoch – implementácia
Zástupca sekretariátu ECTAA uviedol tému, zdôraznil hlavné zmeny oproti súčasnej smernici a požiadal zástupcov všetkých asociácií, aby informovali o aktuálnom stave vo svojich krajinách. Niektoré rezortné ministerstvá už začali prípravné práce pre implementáciu novej Smernice. Pre viacerých je zatiaľ otázne, ako sa bude v praxi uplatňovať zahrnutie „LTA“ do Smernice.  
Smernica sa nevzťahuje na :
- služby, ktoré trvajú menej ako 24 hodín, bez ubytovania
- 1 služba
- príležitostní organizátori
- B2B, ktoré sa riadia obchodnými zmluvami
 
/Pre zaujímavosť v Dánsku v súčasnosti služobné cesty podliehajú Smernici/
 
Viacerí vidia problémy s novými ustanoveniami :
- právo cestujúcich stornovať zájazd v prípade „vyššej moci“, kto určí, kedy takáto situácia nastane? 
- Finančná zábezpeka 
Nová Smernica bude publikovaná vo Úradnom vestníku EU koncom roku 2015.
 
2. IATA
 
- New Gen ISS sada nových pravidiel, ktorá by sa mala prijať v roku 2016. Bude sa týkať :
- globálneho poistenia
- systém „easy Pay“ a financovanie obchodných aktivít, alternatívny spôsob platby za letenky k aktuálnemu systému cez BSP, ale mnoho otázok a limitov
- finančná zábezpeka pod multi-akreditačnou schémou
- nová akreditačná schéma
 
- NDC
- Malev
 
 
3. Prezentácia Slovinskej centrály pre CR – ďalšie stretnutie ECTAA sa chystá v Ľubľane
 
4. Budúcnosť trhu cestovného ruchu
 
Prezentácia „TRAVEL TOMORROW“ –štúdia vývoja trhu CR, ktorú vypracovala holandská asociácia CK – ANVR. Zástupca asociácie prezentoval.
Štúdia je zameraná na typ zákazníkov, spotrebiteľské správanie a cestovanie v budúcnosti
 
5. Prezentácia projektu „Travelife“ – projekt zameraný na trvalo udržateľný rozvoj CR, sociálnu zodpovednosť podnikateľských subjektov. Ponuka pre asociácie. Mnohé EU asociácie sa už zapojili do projektu
 
6. LH DCC – sekretariat informoval o aktuálnom stave a krokoch, ktoré už ECTAA podnikla, rovnako zástupcovia niektorých členských štátoch informovali o obmedzení predaja leteniek LHgroup a vyvíjaní tlaku na LH
 
 
7. Jednotný digitálny trh – online platformy a geoblocking
 
8. práva cestujúcich v leteckej doprave – súvisiaca legislatíva
 
9. novela vízového kódexu – momentálne na úrovni EU nepokračujú rokovania, problém je utečenecká kríza
 
10. Reforma ochrany osobných údajov /Nariadenie, Smernica/
 
11. DPH a TOMS – Rakúsko a Nemecko boli vyzvané, aby zosúladili svoju legislatívu s posledných rozhodnutím Európskeho súdu /B2C aj B2B podľa TOMS/
 
12. EU PNR – zber osobných údajov cestujúcich v leteckej doprave. Je žiadúce      
kontaktovať  našich poslancov v EU parlamente, aby nehlasovali za prijatie novely, pretože táto novela smernice ukladá neprimerané povinnosti aj na touroperátorov...
 
13. ECTAA má vzhľadom na nezaplatenie členských poplatkoch niektorých členských štátov negatívne hospodárenie, takže na rok 2016 bolo odsúhlasené zvýšenie členského o cca 5%, pričom ECTAA sa zároveň zaviazala prehodnotiť svoju činnosť a pozrieť sa na možnosti úspory nákladov.

Zástupcovia sekretariátu ECTAA ako aj delegáti vyjadrili prezidentovi SACKA Stanislavovi Mackovi poďakovanie za výborné organizačné zabezpečenie celej akcie a vyjadrili spokojnosť na svojim rozhodnutí poveriť organizáciou 112. zasadnutia ECTAA práve SACKA.  

Fotogaléria

 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA