Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Slovensko - Čínsky workshop

12.11.2015 Dňa 11.11.2015 SACKA na úvod famtripu, ktorý v dňoch 10. - 15.11. pre skupinu zástupcov 6 významných čínskych touroperátorov orientujúcich sa aj na ponuku zájazdov do regiónu Strednej Európy zorganizovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch - SACR, pripravila pre svojich členov, akreditovaných na spoluprácu s čínskymi CK, v Bratislave workshop.

Workshopu sa zúčastnilo  12 slovenských incomingových CK. 

Účastníci workshopu predstavili svoje pôsobenie, predstavy a prípadné prvé plány na nadviazanie vzájomnej spolupráce pri realizácii programov záajzdov na Slovensko. V najbližšom období budňe pokračovať ich vzájomná komunikácia a rokovania na individuálnej úrovni.  

Sekretariát SACKA deklaroval podporu svojim členom, ako aj čínskym CK, pri vzájomnej komunikácii a poskytovaní relevantných informácií, ktoré bude mať k dispozícii v tejto oblasti v rámci spolupráce so SACR a Sekciou CR MDVRR SR. 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA