Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Pracovné stretnutie KICK SACKA a OOCR / KOCR

2.11.2015 Dňa 27.10.2015 sa v priestoroch hotela Holiday Inn uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie cestovných kancelárií združených v Klube incomingových CK SACKA (KICK) so zástupcami Oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR), ako aj Krajských organizácií cestovného ruchu (KOCR). 

Stretnutie sa venovalo celému spektru dôležitých tém podľa nasledovného programu:

1.      Otvorenie, krátka rekapitulácia druhého pracovného stretnutia v Poprade
2.      Propagácia mestských destinácií a príprava cielených produktov OO CR
3.      Skúsenosti OO CR z prípravy nových produktov a ich prípadná prezentácia
4.      Spolupráca KO CR a OO CR so SACR pri príprave a realizovaní akcií
5.      Zaujímavé novinky zo spolupráce OO CR a CK/CA, tvorba spoločných produktov
6.      Cenová politika spolupráce OO CR a KICK a spôsob prevzatia produktu OO CR do ponuky CK/CA
7.      Problémy subjektov cestovného ruchu v legislatívnej oblasti
8.      Príprava kvalifikovaných kádrov pre cestovný ruch
9.      Rôzne
·         Ázijské trhy
·         Spolupráca so SACR
·         Predsedníctvo SR v Rade EÚ (SK PRES 2016)
10.   Diskusia 

Účastníci stretnutia jednomyseľne deklarovali praktický význam takýchto pracovných stretnutí, ktorý sa už v niekoľkých pírpadoch pretavil do konkrétnej spolupráce medzi CK a OOCR, pričom pretrváva záujem aj ostatných zúčastnených subjektov z oboch strán o nadviazenie obchodnej spolupráce. 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA