Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Slovensko - Kórejský Workshop

17.9.2015  Dňa 16.9.2015 sa na záver famtripu, ktorý v dňoch 11. - 16.9. pre skupinu zástupcov 6 veľkých kórejských touroperátorov zorganizovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch - SACR, zorganizovala SACKA v Bratislave workshop so slovenskými incomingovými CK.

Workshopu sa zúčastnilo  8 slovenských incomingových CK. 

Kórejský touroperátori deklarovali eminentný záujem a odhodlanie jednak rozšíriť už existujúce programy zájazdov do Strednej Európy o pobyt na Slovensku, ale aj vytvoriť nové programy s ťažiskom pobytu na Slovensku a výjazdmi do okolitých susedných krajín.

Účastníci workshopu predstavili svoje pôsobenie, predstavy a prípadné prvé plány na nadviazanie vzájomnej spolupráce pri realizácii týchto programov. V najbližšom období budňe pokračovať ich vzájomná komunikácia a rokovania na individuálnej úrovni.  

Sekretariát SACKA nadviazal kontakt s príslušnou kórejskou marketingovou agentúrou, ktorá famtrip mediálne a organizačne spoluorganizovala a bude tak priebežne sledovať realizáciu deklarovaných zámerov ako z kórejskej, tak aj zo slovenskej strany. 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA