Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Čína / Incoming / Schengenské víza / Zoznam sprievodných dokladov

23.7.2015 V nadväznosti na pracovné stretnutie zástupcov členov SACKA a Odboru spolupráce a koordinácie v CR Sekcie CR MDVRR SR spracoval Odbor na základe informácie od konzulky SR v Pekingu p. Vaňkovej informáciu, ktorá sa nachádza na webovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR).
 
Členovia SACKA si môžu tento dokument stiahnuť z webovej stránky MDVRR SR.
 
Cesta po záložkách k materiálu na webovej stránke MDVRR SR:
 
Cestovný ruch – Medzinárodná spolupráca – Spolupráca s Čínskou ľudovou republikou v oblasti CR  - Zoznam sprievodných dokladov, ktoré sú žiadatelia ČĽR povinní predložiť pri žiadostiach o krátkodobé schengenské víza v zmysle rozhodnutia Európskej komisie zo dňa 22. októbra 2014 (C(2014)7594 final)

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA