Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Zmena sadzieb DPH v Grécku

20.7.2015 Vážení členovia SACKA,
 
Nižšie Vám postupujem informáciu z našej európskej centrály ECTAA ohľadne zmien sadzieb DPH v Grécku v najbližšom období :
 
1.       Okamžité zavedenie štandardnej sadzby DPH vo výške 23% na reštauračné a cateringové služby ako aj osobnú dopravu
2.       Od 1.10.2015 sa stanovuje znížená sadzba na hotelové ubytovanie vo výške 13%
3.       Zrušenie zliav na DPH pre ostrovy na všetky produkty nasledovne:
a. od 1.10.2015 pre ostrovy považované za rozvinuté (z dôvodu CR)
b. od 1.6.2016 pre menej rozvinuté ostrovy (čo do CR)
c. od 31.12.2016 pre odľahlé ostrovy
 
Prijatý zákon zatiaľ nestanovuje, ktoré ostrovy patria do ktorej kategórie. Bolo oznámené, že budú zaradené na základe príjmu na obvyteľa.. S určitosťou do prvej skupiny budú patriť ostrovy Mykonos a Santorini.
 
Navyše zákon špecifikuje, že zmeny v DPH budú uplatňované na všetky faktúry vystavené od dnešného dňa. Nebude to platiť retroaktívne na už vystavené faktúry. A bude záležať na poskytovateľovi služby, či vyššiu DPH zaplatí zákazník, alebo ju absorbuje poskytovateľ.
 
 
S pozdravom
 
Ivan S c h w a r z
generálny sekretár
SACKA 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava
Tel:  00421/2/53419058
Fax: 00421/2/58233385
sacka@sacka.eu , sacka@stonline.sk , sacka@ba.sknet.sk
Skype: sackasekr
www.sacka.eu  
 
 
 
Dear Members,
Dear delegates of the Destination, Incoming Tourism and Sustainability Committee,
Dear delegates of the Fiscal Committee,
 
According to the new law published in the Greek government gazette, the following VAT changes will become effective in Greece over a period of time:
 
  1. Standard VAT rate of 23% for restaurant & catering services as well as passenger transport – effective immediately
  2. Reduced VAT rate of 13% for hotel accommodation - effective as of 1.10.2015
  3. Elimination of the VAT discounts for islands (for all products) as follows:
    1. effective as of 1.10.2015 for those islands which are considered developed (tourism wise)
    2. effective as of 1.6.2016 for those islands which are considered less developed (tourism wise)
    3. effective as of 31.12.2016 for the remote islands.
 
The new law does not yet say which islands fall under the three categories. It has been announced that the they will be grouped according to the “per capita income”.  For sure, Mykonos and Santorini will fall under the first category. 
 
Moreover, the law specifies that the VAT rate changes will apply for any invoice issued from now on. It will not apply retroactively for invoices already issued.  It will depend on the service provider, if the customer will pay the additional VAT or the provider will absorb the cost. 
 
We will provide further information on the islands concerned.
 
                                                                                                                                                                                  
 
Christina Russe
Deputy Secretary General
ECTAA – Group of European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU
Rue Dautzenberg 36, B-1050 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 644 34 50, Fax: +32 2 644 24 21
crusse@ectaa.eu, www.ectaa.eu
 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA