Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Spolupráca s čínskymi CK / Pozvánka na pracovné stretnutie / 22.6.2015

12.6.2015 Vážení kolegovia,
 
pozývame Vás na pracovné stretnutie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ktoré majú záujem spolupracovať s čínskymi akreditovanými cestovnými kanceláriami pri zabezpečovaní služieb pre turistov z Číny. Pracovné stretnutie sa bude konať 22. júna 2015 o 9,00 hod. vo veľkej zasadačke COOP Jednota, Bajkalská 25, Bratislava, bližšie informácie v prílohách.

Pozvánka na pracovné stretnutie, Prihláška, Informácia Sekcie CR MDVRR SR, Registrácia CK

K pracovnému stretnutiu uvádzame informáciu zo Sekcie cestovného ruchu MDVRR SR:
 
Sekcia cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (SCR MDVRR SR) obnovuje tvorbu zoznamu potenciálnych partnerských cestovných kancelárií Slovenskej republiky organizujúcich turistické zájazdy čínskych návštevníkov na Slovensko v spolupráci s čínskymi cestovnými agentúrami oprávnenými Národnou turistickou agentúrou ČĽR (CNTA) a zároveň akreditovanými zastupiteľskými úradmi krajín Spoločenstva
na žiadanie ADS víz.  
 
Z toho dôvodu SCR MDVRR SR vytvorila registračný systém pre partnerské slovenské cestovné kancelárie, ktoré majú záujem spolupracovať s akreditovanými čínskymi cestovnými agentúrami a podieľať sa tak na podpore príjazdového cestovného ruchu z Číny na Slovensko.
 
Pomocou tohto registračného systému sa slovenské cestovné kancelárie môžu prihlásiť na zoznam partnerských slovenských cestovných agentúr spolupracujúcich s  čínskymi cestovnými kanceláriami oprávnenými CNTA a akreditovanými zastupiteľskými úradmi krajín Spoločenstva na žiadanie ADS víz.
 
Prostredníctvom Záväznej prihlášky s vyhlásením (v prílohe) slovenská cestovná kancelária poskytne SCR MDVRR SR základné údaje o spoločnosti. Dôležitou súčasťou prihlášky je Vyhlásenie, podpisom ktorého sa štatutárny zástupca cestovnej kancelárie zaviaže plniť podmienky stanovené v tomto vyhlásení.
 
Slovenské cestovné kancelárie budú môcť vyplniť Záväznú prihlášku na webovej stránke MDVRR SR http://www.mindop.sk/index/index.php v zložke Cestovný ruch – Medzinárodná spolupráca - Registrácia na zoznam partnerských slovenských cestovných kancelárií kompetentných spolupracovať s oprávnenými a akreditovanými čínskymi cestovnými kanceláriami.  
 
Následne vyplnený a štatutárnym zástupcom CK podpísaný originál Záväznej prihlášky treba zaslať na adresu:
 
Mgr. Martina Kováčová
Sekcia cestovného ruchu
Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava
 
 
Finálny termín zaslania prihlášky na uvedenú adresu je 11. júla 2015.
 
Všetky slovenské cestovné kancelárie, ktoré zašlú podpísaný originál Záväznej prihlášky s vyhlásením a splnia podmienky registrácie ďalej uvedené v tomto dokumente, budú zaradení na Zoznam partnerských slovenských cestovných kancelárií kompetentných spolupracovať s oprávnenými a akreditovanými čínskymi cestovnými kanceláriami.
 
 
S pozdravom
 
Ing. Stanislav Macko
Prezident SACKA

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA