Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Zákaz poskytovania služieb cestovného ruchu na Kryme alebo v Sevastopole

10.6.2015
Vec:
 
Nariadenie Rady (EÚ) č 1351/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 692/2014 o obmedzeniach ktoré sú reakciou na nezákonne pripojenie Krymu a Sevastopola.
 
Dovoľujeme si Vás informovať že v Úradnom vestníku Európskej únie bolo 19 decembra 2014 publikované nariadenie Rady (EÚ) č 1351/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č 692/2014 o obmedzeniach, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola.
 
Podľa čl 2d. ods l. tohto nariadenia sa zakazuje poskytovať služby priamo súvisiace s cestovným ruchom na Kryme alebo V Sevastopole. Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ a účinné dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Uradnom vestniku Európskej únie.
 
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o sprostredkovanie tejto informácie členom Slovenskej asociácie cestovnych kancelárií a cestovných agentúr a dodržiavanie ustanoveni predmetného nariadenia, ktoreho plné znenie je k dispozícii v slovenskej verzii na portáli pravnych aktov http://eur-lex.europa.eu/  

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA