Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Čierna listina leteckých dopravcov

4.1.2007

Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje , že v januári 2006 nadobudlo účinnos? Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005

o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva , a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES.

MH SR žiada, aby dotknuté subjekty priebežne sledovali "Zoznam leteckých spoločností zakázaných v rámci EÚ". Viac nájdete tu

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA