Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

China-CEEC Investment and Trade Expo 2015

10.3.2015 Vážený obchodný partner,
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, v provincii Zhejiang, Vám dáva do pozornosti možnosť zdarma vystavovať svoje produkty a služby na 14. Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru – Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015.
Veľtrh sa uskutoční v Ningbo v dňoch 08. – 11. 06. 2015 pri príležitosti organizovania Investično-obchodného veľtrhu Čína – krajiny strednej a východnej Európy v rámci formátu 16SVE+ČĽR .
 
Minuloročný veľtrh mal veľmi pozitívnu odozvu, pre rok 2015 sa podujatie rozšírilo o veľmi podstatnú časť, a to, investičnú. Okrem iného bude veľtrh pozostávať z nasledujúcich kľúčových podujatí:
 • Čína-CEEC: Investment promotion Event
 • Čína (Ningbo)-CEEC Investičný a obchodný seminár pre obchodné komory
 • Veľtrh mimoriadnych produktov zo strednej a východnej Európy
 • Dlhodobá výstava produktov zo strednej a východnej Európy
 • Druhé stretnutie China – CEEC Mayors
 • Kooperačné a developerské fórum
 • Fórum o spolupráci v turizme
 • Fórum o edukačnej spolupráci
 • Kultúrna a umelecká výmena
 
Organizačné otázky:
 • Nakoľko sa Ningbo nachádza 2 hodiny od Šanghaja, organizátori podujatia odporúčajú účastníkom priletieť buď do Ningbo alebo Šanghaja. Transfer zo Šanghaja do Ningbo bude organizačne aj finančne zastrešený hlavnými organizátormi. Taktiež vedia zabezpečiť aj mikrobus pre slovenských participantov v rámci presunov hotel-výstava-hotel v Ningbo
 • ubytovanie a stravu si finančne hradia vystavovatelia. Odporúčané a zazmluvnené hotely (t.j. so zľavami pre účastníkov) budú publikované na stránke ceec.cicgf.com/index_en.html najneskôr do 31. 3. 2015
 • nadštandardné vybavenie stánku finančne hradia vystavovatelia, napr. chladničku, chladiaci box, televízor, kvety, police, DVD prehrávač
 • organizátor v predstihu oznámi informácie o procese colnej deklarácie tovarových vzoriek. V prípade námornej a leteckej nákladnej prepravy sa odporúča miesto dodania Ningbo. Výstaviskom zazmluvnená logistická spoločnosť a podmienky prepravy vzoriek/tovaru: ceec.cicgf.com/introduction2_en_h.html
 
Všetky ďalšie informácie, ako aj zoznam zakázaného tovaru/vzoriek nájdete na ceec.cicgf.com/index_en.html
 • informácie budú priebežne aktualizované aj na www.sario.sk.
 • registrácia bude ukončená dňa 31.3.2015
 • krátko po tomto termíne sa v SARIO uskutoční ďalšie koordinačné stretnutie vystavovateľov.
S pozdravom,
 
Chongjie Xia
 
Konzultant I Odbor zahraničného obchodu
Consultant I Foreign trade department
 
S A R I O
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Slovak Investment and Trade Development Agency
 
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
Slovak Republic
 
Tel.: +421 2 58 260 137
Fax: +421 2 58 260 109
Mobil: +421 910 828 321
E-mail: chongjie.xia@sario.sk
Web: www.sario.sk

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA