Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Pracovné stretnutie OOCR a KICK SACKA

25.1.2015 Vážené kolegyne, kolegovia,
 
na základe predchádzajúcich rokovaní prezidenta SACKA a zástupcov OOCR Vysoké Tatry a Tatry mountain resorts a.s. rozhodli sme sa zorganizovať pracovné stretnutie incomingových CK a zástupcov OOCR za účelom prerokovania možností spolupráce v zahraničnom aktívnom cestovnom ruchu. Stretnutie sa bude konať počas veľtrhu ITF Slovakiatour. Budeme veľmi radi, ak sa stretnutia zúčastníte.

Stretnutie sa bude konať počas veľtrhu ITF Slovakiatour na výstavisku INCHEBA.
 
Dátum : 30.01. 2015
Miesto  : EXPO CLUB prízemie
Čas       : 15.00 – 17.00
 

 
         Tešíme sa na spoločné stretnutie!
 
                                                                      Ing. Stanislav Macko, v.r.
                                                                      Prezident SACKA
 
                                                                      Ing. Jitka Spillerová, v.r.
                                                                      Predsedníčka Klubu ICK SACKA                                                                       
 
 
 Na pracovné stretnutie boli pozvaní:
 
 
Ing. Ivana Magátová
Generálna riaditeľka Sekcie CR MDVRR SR
 
Ing. Jozef Brngál
Riaditeľ sekcie marketingu SACR
 
OOCR :
Ing. Maťašovská – Región Vysoké Tatry
Ing. Solár – Severný Spiš, Pieniny
Ing. Niňajová – Košice Turizmus
Mgr. Gemzický – Nízke Tatry Juh
Ing. Monček – Stredné Slovensko
Igor Kuhn – Región Banská Štiavnica
Mgr. Horváth – Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Ing. Bartková – Región Liptov
Ing. Bodnárová – Tatry, Spiš, Pieniny
Ing. Blažejová – Trnava Tourism
 
Ing. Pichonský – podpredseda predstavenstva OOCR VT
Ing. Hlavatý – predseda predstavenstva Tatry mountain resorts, a.s.
 
Členovia KICK SACKA
Vybrané nečlenské incomingové CK

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA