Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Rokovanie so SJOK

27.7.2007 Vo štvrtok 26.7.2007 sa generálny sekretár SACKA Mgr. Ivan Schwarz stretol na pôde GS SACKA s obchodným tajomníkom Slovensko-Japonskej obchodnej komory (SJOK) Petrom Balázssym.

Témou stretnutia bola vzájomná výmena informácií o činnosti oboch organizácií a sondácia možností vzájomnej spolupráce v oblasti podpory zahraničného cestovného ruchu medzi oboma krajinami, najmä z pozície cestovných kancelárií.

Obe strany vyjadrili súhlasný názor so zámerom zorganizovania seminára pre členov SACKA k problematike obchodných zvyklostí japonských partnerov ako aj interakcie slovenských CK a ich pracovníkov s japonskými klientami, ohľadne ich kultúrneho pozadia, predstáv, očakávaní a nárokov.

Na seminári by sa zúčastnili zástupcovia vybraných japonských CK, zástupcovia oficiálnych štátnych zastúpení a Veľvyslanectva v SR. Zo strany slovenských účastníkov sa predpokladá aj účasť zástupcov MH SR a SACR.

Obe strany konštatovali, že rýchly a masívny nárast záujmu japonských turistov o Slovensko v snahe o dobehnutie našich susedov je možný len v prípade intenzívnej kampane štátnej propagácie zo strany SACR.

Ako konštatoval gen. sekretár SACKA "členovia SACKA sú pripravený a schopný už teraz splniiť požiadavky japonských klientov , či už  po stránke programovej, organizačnej alebo personálnych zdrojov".

Avizovaný seminár by sa mohol uskutočniť na prelome rokov 2007/2008.

Okrem toho je snahou SJOK podporovať aj záujem slovenských klientov o návštevu Japonska.

Bližšie informácie obdržia naši členovia včas mailom a oznam  o konaní nájdte aj na web-stránke.

GS

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA