Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Svetový deň cestovného ruchu

15.8.2007 Už vyše štvrťstoročie je 27. september známy ako Svetový deň cestovného ruchu. Tohtoročné oslavy sa nesú pod mottom : "Cestovný ruch otvára dvere pre ženy".

Pripomíname si význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody, kultúrneho a historického dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a vôbec celkové zlepšovanie kvality života.

Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) na svojom zasadnutí v roku 1979 v Španielsku rozhodlo ustanoviť práve 27. september za Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD). V tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy UNWTO, špecializovanej agentúry OSN a zároveň najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti cestovného ruchu. Načasovanie osláv WTD je symbolické aj z toho dôvodu, že sa koná v čase, keď sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli. Hlavným zmyslom WTD je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj a prosperitu spoločností.

Cestovný ruch udržuje svetové hospodárstvo v pohybe. Je vedúcou aktivitou v medzinárodnom obchode, zaznamenáva celosvetovo najväčší zdroj príjmov v rámci exportu a zamestnáva milióny ľudí po celom svete. Väčšina týchto pracovných miest je vytvorená v rámci malých a stredných podnikov, často rodinných firiem. Výskum ukazuje, že tvorba pracovných miest v cestovnom ruchu rastie 1,5 krát rýchlejšie než v hocijakom inom priemyselnom odvetví. Tieto pracovné príležitosti sú nezriedka vytvárané v zaostalých a menej rozvinutých regiónoch, čím cestovný ruch pomáha vyrovnávať ekonomické rozdiely v rámci krajiny. Cestovanie a cestovný ruch stimulujú investície do novej infraštruktúry, ktorá je prospešná nielen pre turistov, ale pomáha zlepšovať aj životné podmienky miestneho obyvateľstva.

Na cestovný ruch sa nemožno pozerať iba z hľadiska jeho ekonomických prínosov. Použijúc výrok z oficiálnej propagačnej kampane UNWTO „It is a human story...“ – „Je to ľudský príbeh...“ možno dodať, že cestovný ruch má aj spoločenský, sociálny a výchovný atribút. Pomáha rodinám tráviť čas spoločne, prispieva k nadväzovaniu priateľstiev, upevňuje mier a spoluprácu medzi národmi, umožňuje ľuďom spoznávať históriu, gastronómiu, zvyky a tradície iných kultúr. Bez možností, ktoré cestovný ruch poskytuje, by boli ľudia duchovne chudobnejší.

Vzdajme preto spoločne hold veštkým, ktorí sa i u nás usilujú, a to nielen v tento slávnostný deň, o rozvoj cestovného ruchu na prospech všetkých ľudí.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA