Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Stretnutie odborníkov CR

28.9.2007 Prezident SACKA Ing. Stanislav Macko 26.9.2007 vystúpil na stretnutí odborníkov CR s prednáškou na tému "Štátna propagácia CR".

Účastníkov privítala generálna riaditeľka SACR JUDr. Zuzana Rekenová, ktorá v uvítacom príhovore uviedla, že cieľom podujatia pod názvom Žena v cestovnom ruchu je pripomenúť  si význam Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý oslavujeme každoročne 27. septembra od roku 1979, upozorniť na jeho dôležitosť pre medzinárodnú spoluprácu, porozumenie medzi národmi, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, elimináciu disparít medzi regiónmi, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a zlepšovanie kvality života.

Na stretnutí  sa  zúčastnili zástupcovia štátnej správy, regionálnej a miestnej územnej samosprávy, predstavitelia združení, zväzov,  asociácií a ďalší odborníci, ktorí v prednáškovej časti a v diskusii načrtli najdôležitejšie úlohy, ktoré by sme mali v oblasti cestovného ruchu a prezentácie Slovenska doma i v zahraničí v blízkej budúcnosti riešiť. Predovšetkým navrhli zjednotiť legislatívu v oblasti CR, zvýšiť finančné prostriedky do propagácie Slovenska, unifikovať ciele a spoločne postupovať pri budovaní pozitívneho imidžu našej krajiny v zahraničí.


Podľa slov generálnej riaditeľky SACR Z. Rekenovej podujatie splnilo svoj cieľ, pretože „poskytlo informácie o cieľoch a úlohách, ktoré nás v budúcnosti čakajú  a podnietilo odbornú verejnosť k spoločnému postupu a skvalitneniu prezentácie Slovenska v zahraničí.  V prednáškovej časti vystúpili odborníci z rôznych oblastí, z Ministerstva hospodárstva SR, zo Zväzu hotelov a reštaurácií SR, Európskeho zväzu kúpeľov, zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, a tiež zahraniční zástupcovia SACR, ktorí prezentovali svoje osobné skúsenosti z praxe. Boli pre všetkých nás mimoriadne zaujímavé a podnetné. V podobných podujatiach by sme chceli každý rok pokračovať. Dnes sme napísali prvý  diel spoločných osláv, ktoré môžu mať svoje každoročné pokračovanie. Určite to prispeje k zvyšovaniu kvality prezentácie Slovenska a predovšetkým pomôže splniť naše hlavné ciele, ktorými sú zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, rozvoj podnikateľských  aktivít v oblasti CR, znižovanie regionálnych ekonomických a sociálnych disparít na Slovensku, získavanie nových trhov a podobne.“

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA