Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Publikácia: Marketing for Hospitality and Tourism

12.12.2007 Publikácia  Marketing v pohostinstve a v cestovnom ruchu, vychádza zo základov marketingu, ktoré publikoval Philip Kotler  vo viacerých svojich dielach. 

Jeho rukopis je transparentný v kapitolách, ktoré sú venované teoretickým základom marketingu. Tieto obsahujú i systematické jednotné postupy pri vysvetľovaní prezentovaných marketingových kategórií.  Spolupráca ďalších dvoch autorov prináša do knižky konkrétne príklady zo života a praxe  v službách cestovania, organizovaného cestovného ruchu, hotelierstva a  pohostinstva na lokálnej, regionálnej i medzinárodnej  úrovni.

Rozsiahla publikácia v rozsahu  912 strán vyčerpávajúcim spôsobom prezentuje komplexný pohľad na aplikáciu marketingu v uvedených službách. Metodicky predstavuje precízne spracované texty, ktoré sú pripravené pre riadne štúdium i  distančné štúdium. Čitateľ (študent) sa môže v knihe veľmi dobre orientovať vďaka rámcovému i podrobnému obsahu. Viac tu

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA