Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

ITF Slovakiatour 2008 - Stánok SACKA

18.12.2007

SACKA ponúka prednostne svojim členom možnosť vystavovať na ITF Slovakiatour 2008 vo forme účasti na stánku SACKA.

K prideleniu je voľný ešte jeden pult za cenu 16.500,- Sk bez DPH. Bližšie informácie získajú záujemci na generálnom sekretriáte SACKA.

Dovoľte, aby sme Vás pozvali  na 14. ročník veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý sa uskutoční 17.-20. januára 2008. Veľtrh sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v úzkej spolupráci s odbornými partnermi – Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií, Zväzom hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska.

Veľtrh ITF SLOVAKIATOUR sa v posledných rokoch stal najvýznamnejším podujatím v oblasti cestovného ruchu na Slovensku a zároveň sa zaradil medzi najprestížnejšie podujatia svojho druhu v Európe. V uplynulých rokoch veľtrh stále zaznamenával nárast výstavnej plochy, počtu vystavovateľov i návštevníkov. Rozsah samotného veľtrhu, počet vystavovateľov a návštevníkov, dôstojné výstavné priestory, kvalitný program pre odborníkov a pestrý sprievodný program pre verejnosť priraďujú veľtrh k európskej  špičke. Veľtrh je od roku 1999 členom prestížnej medzinárodnej asociácie veľtrhov cestovného ruchu ITTFA. Partnerskou krajinou veľtrhu bude Poľsko a regiónom veľtrhu Bratislavský samosprávny kraj.

Posledný ročník ITF SLOVAKIATOUR 2007 sa stal najúspešnejším v doterajšej histórii, o čom svedčí skladba vystavovateľov, vhodné prepojenie s ostatnými výstavnými podujatiami organizovanými v rovnakom termíne aj nálada vystavovateľov a návštevníkov, ktorí  považujú veľtrh za najatraktívnejšie výstavné podujatie na Slovensku.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR je už tradične prezentácia regiónov, regionálnych združení, miest, obcí a ďalších objektov neziskovej sféry s názvom ITF SLOVAKIATOUR - REGIÓN. Účasť miest a obcí zo všetkých slovenských krajov na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR vytvára podmienky na zvýšenie podielu domáceho a aktívneho cestovného ruchu.  Zvyšuje sa aj záujem zahraničných centrál cestovného ruchu o prezentáciu na veľtrhu – v r. 2007 veľtrh zaznamenal počet 30 zastúpených krajín. 

Už tradične sa súbežne s veľtrhom ITF SLOVAKIATOUR bude konať kontraktačno-predajná výstava POĽOVNÍCTVO A ODDYCH. Súčasťou veľtrhu ITF Slovakiatour bude aj výstava GOLF A WELLNESS.

Po tretíkrát sa súbežne s veľtrhom uskutoční CAMERA SLOVAKIA – festival cestovateľských filmov, fotografií a publikácií spojený s výstavou foto a videotechniky. Cieľom akcie je zdôrazniť cestovateľské a dobrodružné hľadisko na veľtrhu, pritiahnuť na výstavu záujemcov o cestovanie a fotografovanie či filmovanie. Akcia má veľmi priaznivý ohlas verejnosti aj médií.

Organizátori sa už tešia na budúci ročník veľtrhu a veria, že bude zasa kvalitnejší a bohatší o vystavovateľov z radov podnikateľských subjektov, ale aj regiónov propagujúcich možnosti cestovného ruchu. Záujem vystavovateľov tieto očakávania potvrdzuje

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA