Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Čierna Hora - zákaz dovozu potravín a ekologický poplatok

10.6.2008

Čierna Hora prijala s účinnosťou od 15. júna 2008 opatrenia obmedzujúce dovoz potravín a zaviedla ekologický poplatok pri vjazde motorových vozidiel na jej územie. Viac sa dozviete ďalej.

Vláda Čiernej Hory na základe článku 39 Zákona o životnom prostredí (publikovaný: „Služebni list RCG, broj 12/96“) na zasadnutí dňa 24.4.2008 schválila Dohodu o zmene a doplnení dohody o výške úhrad, postupe vyúčtovania a platenia nákladov z dôvodu znečisťovania životného prostredia. Intenzívny turistický rozvoj je dôvodom zvýšeného počtu turistov a vozidiel, ktoré majú vplyv na kvalitu vzduchu a životného prostredia. Z dôvodu riešenia tohto problému, Svetová rada cestovania a cestovného ruchu dala odporúčanie Ministerstvu turistiky a životného prostredia zavedenie osobitných úhrad, príjem ktorých by bol usmernený na financovanie projektov z oblasti životného prostredia.Eko-poplatky budú uhrádzať domáce i zahraničné, fyzické i právnické osoby za používanie ciest motorovými vozidlami a k nim pripojeným vozidiel. Domáce právnické a fyzické osoby platia úhradu pri registrácii vozidla, zahraničné fyzické a právnické osoby platia Úhradu pri vstupe na teritórium Čiernej Hory. Eko-úhrada je platná na obdobie 1 roka.
Výška poplatku pre užívateľa sa odvodzuje od Medzinárodnej klasifikácie motorových vozidiel.
1) cestné motorové vozidlá na prepravu cestujúcich (kategória M):
- poplatok 10,- EURO platia všetky motorové vozidlá na prepravu cestujúcich, ktoré majú okrem miesta pre vodiča maximálne 8 miest na sedenie (kategória M1);
- poplatok 30,- EURO platia všetky motorové vozidlá na prepravu cestujúcich, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako 8 miest na sedenie a maximálna hmotnosť neprevyšuje 5 t (kategória M2);
- poplatok 50.- EURO platia všetky motorové vozidlá na prepravu cestujúcich, ktorý okrem miesta vodiča majú viac ako 8 miest a maximálna hmotnosť prevyšuje 5 t (kategória M3)
2)        cestné motorové vozidlá na prepravu nákladu (kategória N):

- poplatok 80,- EURO platia motorové vozidlá na prepravu nákladu s maximálnym povolením hmotnosti neprevyšujúcou 3,5 t (kategória N1);
- poplatok 100,- EURO platia motorové vozidlá na prepravu nákladu s maximálnym povolením hmotnosti prevyšujúcou 3,5 do 12 t,  (kategória N2);
- poplatok 150,- EURO platia motorové vozidlá na prepravu nákladu s maximálnym povolením hmotnosti prevyšujúcou 12 t,  (kategória N3);


B)        Pravidlá o bezpečnej strave
Parlament Čiernej Hory v roku 2007 prijal Zákon o bezpečnej strave (publikovaný: „Služebni list CG, broj 14/07“, príloha č. 3). Na základe Zákona ministerstvá zdravotníctva a poľnohospodárstva vytvorili pravidlá s podmienkami, ktoré musí strava rastlinného pôvodu, kombinované potraviny i ostatné potraviny, ich druh a množstvo pri vstupe do Čiernej Hory spĺňať.
Podľa týchto pravidiel je možné doviesť:
- výrobky na výživu detí a diétna strava, ktorá sa užíva na základe lekárskeho dôvodu, pod podmienkou, že tieto výrobky nevyžadujú osobitné podmienky varenia, sú deklarované, nemajú poškodený obal, okrem toho sú určené k okamžitej spotrebe;
- sušené ovocie, zelenina, hríby, surová káva, i zrnková, korenia, čaje v celkovej hmotnosti do 1 kg;
- alkoholické nápoje v originálnom balení, deklarované v celkovom množstve 1 l;
- iné nápoje v originálnom balení deklarované v celkovom množstve 2 l;
- voda vo fľašiach v originálnom balení deklarovaná v celkovom množstve 5 l;
- kombinované a iné potraviny, ktoré sú balené, deklarované na priamu konzumáciu spotrebiteľa, ktoré nevyžadujú osobitný tepelný režim varenia, sú v originálnom balení v celkovom množstve do 1 kg.

Informácia, ktoré potraviny je možné doviesť do Čiernej Hory, je viditeľne vystavená na hraničných priechodoch (letáčik dostupný na http://www.mturizma.vlada.cg.yu/ ):

- Výrobky živočíšneho pôvodu na výživu detí a potraviny, ktoré sa používajú z lekárskeho dôvodu, ako tieto výrobky nevyžadujú osobitné podmienky varenia, sú deklarované, nemajú poškodený obal, okrem toho sú určené k okamžitej spotrebe. Výrobky je potrebné prihlásiť pri vstupe na hraničnom priechode.

- Rastliny a rastlinné výrobky obsahujúce zdraviu škodlivé orgazmy a pôvodcov rastlinných chorôb – povolené je dovážať v malom množstve, ktoré je potrebné prihlásiť pri vstupe na hraničnom priechode:
- čerstvé ovocie a zeleninu (okrem zemiakov) v celkovej hmotnosti 5 kg;
- 1 kyticu alebo veniec z rezaných kvetín alebo častí bylín;
- semená kvetín a zeleniny v originálnom balení v celkovej hmotnosti 100 g;
- okrasné viazanice rastlín v celkovej hmotnosti do 3 kg;
- najviac 3 ks izbových rastlín (vrátane bonsaj);
- najviac 10 ks balkónových bylín a nedrevných okrasných krovín;

- Druh a množstvo potravín, ktoré je možné doviesť na teritórium Čiernej Hory a ktoré je potrebné prihlásiť pri vstupe na hraničnom priechode:
- výrobky na výživu detí a diétna strava, ktorá sa užíva na základe lekárskeho dôvodu, pod podmienkou, že tieto výrobky nevyžadujú osobitné podmienky varenia, sú deklarované, nemajú poškodený obal, okrem toho sú určené k okamžitej spotrebe;
- sušené ovocie, zelenina, hríby, surová káva, i zrnková, korenia, čaje v celkovej hmotnosti do 1 kg;
- alkoholické nápoje v originálnom balení, deklarované v celkovom množstve 1 l;
- iné nápoje v originálnom balení deklarované v celkovom množstve 2 l;
- voda vo fľašiach v originálnom balení deklarovaná v celkovom množstve 5 l;
- kombinované a iné potraviny, ktoré sú balené, deklarované na priamu konzumáciu spotrebiteľa, ktoré nevyžadujú osobitný tepelný režim varenia, sú v originálnom balení v celkovom množstve do 1 kg. 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA