Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Konverzná tabuľka

8.9.2008

Od viacerých CK/CA sme obdržali informáciu o tom, že inšpektori SOI požadujú vkladanie konverznej tabuľky do katalógov. Vzhľadom na fakt, že v § 3 písm..j) Vyhláška MH SR č.  97/2008 vyňala z povinnosti duálneho zobrazovania

"ceny uvádzané v katalógoch cestovných kancelárií a cestovných agentúr alebo v cenníkoch k týmto katalógom", GS SACKA intervenoval u SOI ako aj MH SR. Následne z Odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu  MH SR obdržal stanovisko , ktoré potvrdzuje, že povinnosť vyžadovaná inšpektormi SOI pre CK/CA neexistuje (viď príloha).

SACKA následne vyzvala vednie SOI , aby svoj metodický pokyn, na základe ktorého inšpektori nesprávne požadujú od CK/CA vkladanie konverznej tabuľky do katalógov, uviedla do súladu s platným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA