Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Tlačová správa - Stretnutie SACKA v Budapešti

14.11.2008

SACKA - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr v dňoch 6.-8.11.2008 uskutočnila v spolupráci s Magyar Turizmus Zrt. jesenný odborný seminár svojich členov v Budapešti.

Na seminári sa okrem iných hostí zúčastnili aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ivan Rybárik a jeho maďarský partner Dr. Miklós Kovács, vedúci pracovníci Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a Magyar Turizmus Zrt, národnej organizácie pre cestovný ruch Maďarska.   

        SACKA prediskutovala situáciu a plány v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu zo strany štátu a ďalší postup a možnosti spolupráce v tejto oblasti ako aj v oblasti marketingovej komunikácie SACR. Okrem toho sa zaoberala aktuálnymi otázkami procesu príprav na zavedenie eura a dopadmi novely zákona o DPH na prax odvodu DPH v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu ako aj jej dopadmi na konkurencieschopnosť slovenského cestovného ruchu v porovnaní s okolitými krajinami.
Po oficiálnom programe privítal účastníkov generálny riaditeľ Magyar Turizmus Zrt., Róna Iván, nasledovala prezentácia  o pozoruhodnostiach našich južných susedov a možnostiach spolupráce. Rekordný počet (približne 70) maďarských subjektov, zväčša hotelierov malo záujem o rokovanie so slovenskými kolegami. Po skončení pracovného stretnutia slovenských a maďarských odborníkov cestovného ruchu sa členovia SACKA v rámci výletu loďou po Dunaji a prehliadky mesta s domácim sprievodcom mali možnosť oboznámiť sa s pozoruhodnosťami Budapešti. Na záver programu absolvovali účastníci slávnostnú galavečeru v historických priestoroch Maďarskej akadémie vied.
V roku 2008 sa počet vycestovaní slovenských turistov do Maďarska vyvíjal pozitívne, za prvých 8 mesiacoch roka navštívilo Maďarsko 48 300 turistov (+4,2% oproti roku 2007), ktorí generovali 108 100 prenocovaní (+8,2% ).
       Stretnutie v Budapešti potvrdilo existujúcu dobrú spoluprácu oboch krajín v oblasti cestovného ruchu a obojstranný záujem o jej ďalšie prehlbovanie ako na štátnej tak predovšetkým podnikateľskej úrovni vychádzajúc z nemeniteľných pozitívnych tradícií kultúrno-spoločenskej a geografickej blízkosti oboch krajín.


Súhrnná správa
FOTO

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA