Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Úpadok CK KARYA TOUR

9.7.2010

Dovoľujeme si verejnosť informovať, že CK KARYA TOUR dnes ohlásila svoj úpadok. Odporúčame klientom CK KARYA TOUR, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, aby kontaktovali asistenčnú službu Allianz - Slovenská poisťovňa 00421 2 5293 3113, alebo Mondial Assistance 00420 2 83002 805. Za účelom náhrady zaplatených a neposkytnutých, alebo len čiastočne poskytnutých služieb sa môžu klineti obrátiť na Allianz - Slovenská poisťovňa písomne na adrese: Dostojevského rad 4 , 815 74 Bratislava s doložením Zmluvy o obstaraní zájazdu a dokladu o zaplatení.

Podľa informácií,ktoré máme k dispozícii už Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. vzniknutú situáciu rieši v spolupráci s CK a asistenčnou spoločnosťou.

Všetky ďalšie informácie, rady a inštrukcie získate na vyššie uvedených kontaktoch.

Upriamujeme zároveň pozornosť klientov, ktorí si zájazd zakúpili prostredníctvom cestovnej agentúry, alebo sprostredkujúcej CK, na to, že tieto agentúry vystupujú len v úlohe sprostredkovateľa, z toho teda vyplýva, že všetky nároky, ktoré majú klienti skrachovanej CK KARYA TOUR je možné v prípade refundácie uhradených záloh, resp. plnej ceny zájazdu uplatňovať cez poisťovňu Allianz, reklamácie služieb a nároky na odškodnenie  z tohto titulu z už absolvovaných zájazdov si klienti môžu uplatňovať u správcu konkurznej podstaty.
   

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA