Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

IATA agentúry majú vlastný klub

16.8.2010

Po ročnej príprave si letecké agentúry vytvorili prvú oficiálnu spoločnú platformu na presadzovanie  svojich záujmov. Platforma vznikla na pôde SACKA - Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ktorá aj doposiaľ prostredníctvom svoho generálneho sekretariátu a svojich členských leteckých agentúr vyvíjala aktivity smerom ku všetkým relevantným subjektom (BSP IATA, MDPT, letiská, letecké spoločnosti) v oblasti leteckej dopravy a predaja leteniek.

Prvé stretnutie Klubu IATA agentúr a predajcov sa uskutoční v Bratislave dňa 24. augusta 2010 o 12,00 hod. vo Veľkej zasadačke COOP JEDNOTA v Bratislave, na Bajkalskej ul. 25, I. poschodiei. Účasť na stretnutí klubu potvrdili aj zástupcovia BSP IATA Praha, AMADEUS MARKETING CSA a TRAVELPORT/GALILEO - C.E.E.& G.E.E. Groups. Na stretnutie klubu pozývame zástupcov IATA agentúr ako aj NON IATA agentúr a to bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú t.č. členmi SACKA.

Program pracovného stretnutia Klubu IATA agentúr a predajcov:

- Aktuálne otázky vyplývajúce zo zmien REZOLÚCIÍ IATA dotýkajúce sa činnosti IATA agentúr, závery z rokovaní APJC BSP CZ/SK v Prahe, informácia o 66. IATA ANNUAL GENERAL MEETING v Berlíne
-- BSP DATA SK, informácia o aktuálnom predaji leteniek na Slovensku .
- Aktuálne informácie z AMADEUS MARKETING CSA, Praha
- Aktuálne informácie z TRAVELPORT/GALILEO, Prtaha
- Problémi pri predaji leteniek - panelová diskusia. 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA