Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Personálne zmeny na MKCR SR a v SACR

13.9.2010

Minister kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky Daniel Krajcer na základe dohody s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Jánom Figeľom urobil personálne zmeny v sekcii cestovného ruchu. Od 1. novembra táto sekcia prechádza na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky na základe zmeny kompetenčného zákona.

Ing. Gabriel Kuliffay bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca - generálneho štátneho radcu - generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky 31. augusta 2010 bez uvedenia dôvodu. Do tejto funkcie bol od 2. septembra 2010 dočasne preložený Ing. Július Hudec na obdobie do obsadenia tohto miesta výberovým konaním. Doba dočasného preloženia nesmie presiahnuť šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

JUDr. Svetlana Gavorová bola 8. septembra 2010 odvolaná z funkcie štatutárneho orgánu - riaditeľa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch so sídlom v Banskej Bystrici bez uvedenia dôvodu. Do tejto funkcie bol dňa 9. septembra 2010 vymenovaný Peter Belinský, a to na obdobie do vymenovania vedúceho zamestnanca po úspešnom vykonaní výberového konania - najdlhšie na šesť mesiacov.

Zdroj: MKCR SR
         SACR

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA