Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Tlačová správa SACKA k situácii v Egypte

9.2.2011

Prezídium Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa na svojom zasadnutí 7.2.2011 osobitne zaoberalo politickými nepokojmi  v Egypte a následnou situáciou v zabezpečovaní zájazdov našimi cestovnými kanceláriami do tejto krajiny.

Berúc do úvahy odporúčania MZV SR, aktuálne informácie od našich egyptských partnerov ako aj informácie od pracovníkov našich cestovných kancelárií, ktorí sa v ostatnom čase zdržiavali v Egypte, Prezídium našej asociácie

• vedené snahou ochrániť cestujúcu verejnosť pred potenciálnymi prípadmi osobnej neslobody,
• v snahe vyhnúť sa všetkým rizikám vyplývajúcim zo súčasnej politickej situácie v krajine a zabezpečiť zodpovednosť touroperátorov pri súčasnom nepredvídateľnom vývoji,
• s cieľom organizovať zájazdy výhradne v atmosfére kľudu a plnej bezpečnosti našich klientov pri dodržaní  maximálneho profesionálneho prístupu touroperátorov pri komplexnom zabezpečovaní služieb klientom

s uspokojením zhodnotilo rozhodnutie našich členov zastaviť charterovú dopravu do Egypta a tak aj predaj zájazdov vo februári 2011 a vyjsť v ústrety klientom, ktorí mali už zabezpečené zájazdy v tomto období, a to výmenou zájazdu za inú klientmi vybratú destináciu, alebo vrátiť klientom už zaplatené finančné čiastky.

Prezídium bude naďalej veľmi pozorne sledovať vývoj politickej situácie v Egypte, ako aj v Tunisku, a včas zaujme stanovisko k predaju zájazdov do týchto, v uplynulých rokoch
medzi našimi klientmi, bezosporu obľúbených destinácií. V úzkej súčinnosti s MZV SR budeme viesť naše cestovné kancelárie,  aby v ich obchodnej činnosti bola na prvom mieste vždy bezpečnosť našich klientov. O situácii budeme včas informovať širokú verejnosť aj prostredníctvom médií.
Prezídium za danej situácie neodporúča našim touroperátorom predávať zájazdy do Egypta až do jednoznačného upokojenie situácie a pozitívneho stanoviska MZV SR.

Prezídium SACKA. 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA