Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Obzretie za Jarným stretnutím SACKA

14.4.2011

23. VALNÉ ZHROMAŽDENIE  A JARNÝ ODBORNÝ SEMINÁR SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR

spojené s oslavami 20-teho výročia založenia SACKA

8. -10. apríl 2011, Piešťany

 

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr oslavuje tento rok 20. výročie svojho založenia. Pri príležitosti tohto významného jubilea sa členovia SACKA 8.-10. apríla stretli v rekordnom počte v piešťanskom hoteli Park, aby zhodnotili dve desaťročia fungovania svojho profesijného združenia, ako aj absolvovali tradičný jarný odborný seminár a valné zhromaždenie.

Slávnostné zasadnutie otvoril prezident SACKA Tomáš Hasala, ktorý privítal významných hostí z branže cestovného ruchu, predovšetkým generálneho riaditeľa Sekcie turizmu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Júliusa Hudeca a generálneho riaditeľa SACR Petra Belinského, ako aj zástupcov partnerských profesných organizácií združených v novozaloženom Zväze cestovného ruchu SR. Prítomným pripomenul začiatky SACKA a stručnú chronológiu vývoja asociácie. Následne vyzval hostí a pozvaných predchodcov na poste prezidenta SACKA, aby slávnostné zhromaždenie pozdravili a zamysleli sa nad významom SACKA v kontexte slovenského cestovného ruchu. Na roky svojho účinkovania postupne spomínali bývalí prezidenti SACKA Július Cmorej, Tibor Bajaník, Robert Kohlmann a Stanislav Macko. Súčasný prezident Tomáš Hasala vo svojom záverečnom prejave vyzdvihol fakt, že SACKA po 20 rokoch úspešného fungovania na báze dobrovoľného združovania zastrešuje 90% predaja zájazdov a so svojimi 161 členmi má výnimočnú pozíciu v štruktúrach cestovného ruchu na Slovensku. Na záver sa poďakoval všetkým doterajším funkcionárom a aktívnym členom za ich prínos a vyjadril prianie, aby sa aj nasledujúcich 20 rokov nieslo v duchu vysokej odbornosti, korektnej spolupráce a úsilia o rozvoj cestovného ruchu u nás.

Odborný seminár už tradične otvárala daňová problematika - aktuálna téma DPH v činnosti cestovných kancelárií - v podaní metodičky Daňového riaditeľstva SR Kataríny Sližikovej. Nasledovala diskusia na tému odškodňovania klientov v celoeurópskom kontexte, ktorú viedol viceprezident SACKA Pavol Komora. Veľký záujem vzbudilo vystúpenie prezidenta novozaloženého Zväzu cestovného ruchu SR Stanislava Macka, ktorý prítomných informoval o zložitom procese zakladania ZCR SR, o jeho prioritách na prvý rok svojho fungovania, ako aj o dlhodobej vízii celorezortného zväzu. Vo svojom príhovore vyzdvihol, že SACKA nielenže patrila k iniciátorom a zakladajúcim členom ZCR SR, ale zvolením jej zástupcu do čela ZCR SR zobrala na seba zodpovednosť za úspešný štart tohto ambicióznehio projektu. Prezident SACKA Tomáš Hasala opätovne zdôraznil dôležitosť legislatívneho procesu na európskej úrovni, do ktorého SACKA aktívne vstupuje prostredníctvom združenia ECTAA, asociácie združujúcej  národné asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr v Európe. O podpore kvality a bezpečnosti služieb v cestovnom ruchu hovorila Alexandra Očkayová, najmä v súvisloti s novými produktami z oblasti certifikácie služieb. Odborný seminár uzavrela prezentácia rakúskej spolkovej krajiny Steiermark, ktorá v posledných rokoch láka čoraz viac slovenských turistov.

Bodkou za odborným seminárom bola  pozvánka do Salzburgu, kde sa v novembri uskutoční jesenné zasadnutie SACKA, už tradične organizované v atraktívnych zahraničných turistických centrách.

V rámci slávnostného večera, ktorý skončil dlho po polnoci, vystúpil Pavol Hammel a ďalší hudobní hostia. Nezabudlo sa na tortu s cestovateľskými motívmi, ochutnávku kvalitných vín spoločnosti Elesko, celému večeru však dominovali spomienky na 20 rokov aktívneho života asociácie a plány do budúcnosti.
 
23. Valné zhromaždenie SACKA sa konalo na druhý deň v poobedňajších hodinách, po využití bohatých wellness a relaxačných služieb hotela Park. Rokovanie Valného zhromaždenia viedol prezident SACKA Tomáš Hasala. V správe o činnosti SACKA za turistický rok 2010/2011 prezident zhodnotil uplynulé funkčné obdobie orgánov SACKA, pričom vyzdvihol najmä aktivity v oblasti tvorby legislatívy a medzinárodnej spolupráce, ako aj v oblasti informovania verejnosti, kde má SACKA v rámci slovenského cestovného ruchu výsadné postavenie. Osobitnú pozornosť venoval významu založenia Zväzu cestovného ruchu SR, ktorý nazval historickým okamihom. Valné zhromaždenie následne schválilo plnenie rozpočtu v turistickom roku 2010/2011 ako aj plán činnosti a rozpočet na turistický rok 2011/2012.
 Zásadným bodom 23. Valného zhromaždenia bolo schválenie nového Etického kódexu SACKA a súvisiaca novela stanov SACKA. Cieľom novely oboch kľúčových dokumentov asociácie bola nielen ich aktualizácia, ale aj posilnenie úlohy Dozornej rady SACKA, ktorú si vyžiadala prax.
 Na záver 23. Valného zhromaždenia si členovia SACKA zvolili na obdobie nasledujúcich dvoch rokov nové Prezídium, Dozornú radu a Prezidenta SACKA. Prezidentom bol opätovne zvolený Tomáš Hasala, Dozorná rada si na svojom prvom zasadnutí opätovne zvolila za predsedníčku Zuzanu Balaschovú. Aj v tomto zmysle vykročili členovia SACKA do ďalších 20 rokov činnosti v duchu kontinuity.

 Príjemným záverom sobotného programu bol Chorvátsky večer v atraktívnom prostredí hotela Panoráma v blízkosti Piešťan.

Nedeľné doobedie využili prítomní členovia na prehliadku Piešťan a hotela Thermia Palace.

FOTO 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA