Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

"ABY BOLI DETI VŽDY V BEZPEČÍ..."

27.11.2011

Spoločná iniciatíva Linky detskej istoty, Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr na podporu európskej siete liniek 116 000 na pomoc strateným deťom a ich rodinám

 

Každoročne sa na Slovensku stratí viac ako 1500 detí. Pre rýchly návrat stratených detí do bezpečia je dôležité spojiť profesionálne aj občianske sily. Linka detskej istoty a Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa preto rozhodli zorganizovať spoločnú iniciatívu na podporu európskej siete liniek 116 000 na pomoc strateným deťom a ich rodinám.

Cieľom iniciatívy je upozorniť na tému stratených detí a oboznámiť verejnosť s číslom 116 000. Súčasťou iniciatívy je verejná zbierka, ktorá sa uskutoční formou dobrovoľného príspevku za náramok s číslom 116 000 v pobočkách cestovných kancelárií a cestovných agentúr na celom Slovensku.

Výťažok zo zbierky bude použitý na priamu pomoc deťom a ich rodinám v krízovej situácii v súvislosti s nezvestnosťou dieťaťa.

-          na zabezpečenie telefonickej non-stop linky dostupnej z celého Slovenska
-          na poskytnutie osobných konzultácií
-          na zavedenie prípravnej fázy Child Alert systému na Slovensku, ktorý umožní v mimoriadne vážnych prípadoch  zmiznutia dieťaťa s pomocou médií a súčinných partnerov okamžite zalarmovať verejnosť, aby pomohla polícii dostať dieťa čo najskôr do bezpečia
-          na preventívne programy, prácu s deťmi a mladými ľuďmi s cieľom predchádzať rizikovému správaniu a informovať o dostupných linkách pomoci

Max. 10 % bude použitých na prevádzkové a organizačné náklady nevyhnutné na chod linky 116 000

Verejná zbierka je povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra č.: SVS-OVVS3-2011/008353

   

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA