Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Tlačová správa: Valné zhromaždenie ZCR SR

11.1.2012

T L A Č O V Á   S P R Á V A

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky má za sebou prvý rok existencie


Tisíce, možno desaťtisíce hostí chcú vidieť a zažiť niečo iné ako dosiaľ, preto vyhľadávajú nové zaujímavé destinácie. Slovensko patrí k tým, které môžu ponúknuť neočakávané zážitky. Turizmus je forma divadelného predstavenia a tak existuje riziko, že šou nám ukradnú susedné destinácie. Ak sa nebudeme snažiť!

A práve Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky vďaka skladbe svojich členov a ich spoluprácou by mal byť motorom prípravy neočakávaných zážitkov. Spolupráca všetkých relevantných subjektov si žiada intenzívne pokračovať v rozširovaní členskej základne. Dnes bude zmysluplné angažovať do spolupráce aj vznikajúce karajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré vznikajú, a verím že budú v hojnom počte vznikať na základe zákona o podpore cestovného ruchu. Tak sa branža rozrastie do rozmerov, ktoré budú základom pre tvorbu produktov, ktoré dajú pádnu odpoveď na myšlienku v úvode tejto správy. Môžeme s potešením konštatovať, že do nášho zväzu vstúpili významné asociácie a podnikateľský subject, sú to Asociácia slovenských kúpeľov, Asociácia informačných centier Slovenska a akciová spoločnosť TATRY MOUNTAIN RRESORTS. Cestovný ruch je nadštandardne prierezové odvetvie, ktoré si žiada spoluprácu celej branže. Ale žiada si aj podporu verejnej správy, a tá by mala mať najmä dnes zelenú!

Prírastky v členskej základni to je viac ako 5 000 zamestnancov, desiatky podnikateľských subjektov, a aj vďaka ním rastie naša ekonomická a spoločenská sila. Cestovný ruch je určite plnohodnotné odvetvie slovenského hospodárstva s veľkým rozvojovým potenciálom a nesvedčí mu prechod, či presúvanie z rezortu na rezort. Nemožno ho posudzovať len podľa prínosu do HDP. Prínosy cestovného ruchu pre slovenskú ekonomiku to je aj zamestnanosť, vznik malých a stredných podnikateľských subjektov, ale aj rastúca sila a váha veľkých podnikateľov. To všetko si musíme uvedomovať všetci, ktorým leží na srdci trvalý rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Chceme byť jasným partnerom vláde, samospráve proste všetkým, s ktorými spolupracujeme. Záleží nám na skvalitňovaní služieb vo všetkých segmentoch, či už je to domáci cestovný ruch, aktívny cestovný ruch, kúpeľný turizmus, doplnkové služby v tom najširšom slova zmysle.

Netešia nás správy, že Slovensko je hodnotené v priskumoch niekde na 38 mieste v záujme zahraničných hostí. Môžeme to “napraviť” len spoločnými silami všetký členov branže. A práve preto voláme po spolupráci so všetkými, ktorým záleží na tvorbe neočakávaných zážitkov, ktoré na Slovensko prilákajú turistov zo všetkých kútov sveta a naši domáci turisti s radosťou zostanú dovolenkovať doma. Na Slovensku!

Na záver niekoľko myšlienok, čo znamená pre podnikateľské subjekty členstvo vo zväze:
• ISTOTU, že nad podnikaním v cestovnom ruchu má záštitu zväz, ktorý chce a bude obhajovať profesionálne záujmy všetký členov branže.
• INFORMÁCIE o napĺňaní priorít, ktoré sme si pre rok 2012 postavili a na valnom zhromaždení schválil.
• KOMUNIKÁCIU tak vo vnútri branže, ako aj so všetkými relevantnými subjektami od vlády počínajúc, cez samosprávu, odbory, akademickú obec, proste všetkými, ktorí budú mať o komunikáciu záujem.
• REPREZENTÁCIU pri obhajobe spoločných záujmov členov zväzu. Aj preto členstvo v RÚZ, tripartite.
• PODPORU podnikania presadzovaním záujmov branže v legislatívnom procese.

  Určite to nie sú všetky myšlienky s ktorými sa zaoberáme. Rok je krátka doba na plnohodnotné etablovanie tak veľkého zväzu. Na 2. Valom zhromaždení ZCR SR, ktoré pred chvíľou skončilo, sme si postavili neľahké úlohy, ale všetkým nám záleží na pozdvihnutí cestovného ruchu na Slovensku, aby nebol Popoluškou, ale silným a uznávaným prierezovým hospodárskym odvetvím

10.1.2012, Bratislava

 Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA