Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Tlačová správa: TK "Aby boli deti vždy v bezpečí"

12.1.2012 ...aby boli deti vždy v bezpečí...
INICIATÍVA  Linky detskej istoty  a Slovenskej asociácie  cestovných kancelárií a cestovných agentúr

TLAČOVÁ SPRÁVA12.1.2012
 
Linka detskej istoty, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr spoločne odštartovali iniciatívu „Aby boli deti vždy v bezpečí...“.

Iniciatíva je súčasťou projektu Hľadané deti, ktorý Linka detskej istoty realizuje v spolupráci s Policajným zborom SR od roku 2006. Cieľom je upozorniť na tému stratených detí, informovať o linke 116 000 a získať finančné prostriedky na prevádzku linky 116 000 na Slovensku.

Telefónne číslo 116 000

 je jednotné európske číslo, momentálne dostupné v 16 krajinách EÚ - Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko,  Veľká Británia, Nemecko a Malta. Vytočením čísla 116 000 v každej z týchto krajín,  bude volajúci spojený s miestnou organizáciou, ktorá je pripravená 24 hodín denne, 7 dní v týždni poskytnúť volajúcemu odbornú psychologickú, emocionálnu, administratívnu pomoc, právne poradenstvo, prípadne skontaktovať s relevantnou inštitúciou. Operátor komunikuje v úradnom jazyku a  v angličtine. Volanie je v miestnej sieti bezplatné.
Všetkých 16 krajín zapojených do projektu navzájom spolupracuje v rámci európskej siete Missing Children Europe.
-je primárne určené pre rodiny, ktoré čelia novej krízovej situácii v súvislosti s nezvestnosťou dieťaťa. Po zavolaní na číslo 116 000, bude volanému poskytnutá podpora počas doby pátrania a následná starostlivosť po ukončení prípadu.
-je určené aj deťom, ktoré sú na úteku alebo z rôznych dôvodov mimo domova. Prostredníctvom linky môžu poslať domov správu a konzultovať svoj problém s odborníkom, ktorý im pomôže dostať sa do bezpečia.
-je určené tiež ľuďom, ktorí vedia poskytnúť akékoľvek informácie o hľadanom dieťati, aj anonymne. 

Na Slovensku je linka 116 000 prevádzkovaná Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF. Linka je bezplatná pri volaní z ktorejkoľvek miestnej siete (pevnej alebo mobilnej), odborne garantovaná, non-stop 24 hodín denne, dostupná z celého Slovenska.

 Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a cestovných agentúr  zastupuje Ing. Mikuláš Milko, predseda Klubu touroperátorov , ktorý na margo Iniciatívy povedal: „Doteraz sa do iniciatívy zapojilo 41pobočiek cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Ich vstup do Iniciatívy vnímam ako prejav spoločenskej zodpovednosti, ktorá presahuje rámec bežnej starostlivosti o klienta. Ich pracovníci sa stali hlasom Iniciatívy priamo v komunite, v ktorej žijú a pracujú v rámci celého Slovenska.  Pri predaji rodinných zájazdov budú za dobrovoľný príspevok  ponúkať náramok s číslom 116 000. Na náramok môžu rodičia počas dovolenky napísať meno hotela, v ktorom je rodina ubytovaná. V prípade, že sa malé dieťa pohrúžené do hry náhodou zatúla, môže to urýchliť jeho bezpečný návrat do bezpečia. Zároveň tak učíme deti, že aj v prípade krízovej situácie nemusíme byť so svojím problémom sami, ak neprepadneme panike a vieme, na koho sa môžeme obrátiť.“

Koordinátorka projektu Hľadané deti Gabriela Krupčíková z Linky detskej istoty dodala, že „upriamenie pozornosti na najzraniteľnejšieho účastníka zájazdu – dieťa, vnáša do predaja citlivosť voči potrebám detí a rodín a ponúka pridanú hodnotu. Čas, ktorý dieťa strávi spoločne s rodičmi na dovolenke je vzácnym momentom intimity vzájomného prežívania, ktoré si často opatruje po celý život. Dieťa si veľmi pozorne všíma správanie rodičov už v útlom veku, čo predstavuje vhodný čas na vštepovanie zásad bezpečného správania.“

Tvárou projektu Hľadané deti je obľúbený herec Ján Kroner. Iniciatíva „Aby boli deti vždy v bezpečí...“ je zároveň výzvou pre spoločnosti a jednotlivcov zvyšovať svoju spoločenskú zodpovednosť, vytvárať spoločné partnerstvá a spájať svoje sily pre dobrú vec.

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry, ktoré sa do iniciatívy zapojili, integrovali informáciu o čísle 116 000 do svojich katalógov a predajných priestorov. Pri nákupe rodinnej dovolenky budú tiež ponúkať náramok pre deti s číslom 116 000 – za dobrovoľný príspevok. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za náramky s číslom 116 000 podporí projekt Hľadané deti a tým, ktorí ho kúpia umožní prejaviť solidaritu s rodičmi, ktorých dieťa neprišlo domov. Zároveň pomôže samotným deťom, aby si zapamätali dôležité číslo 116 000.

Viac informácií nájdete na stránke www.hladanedeti.sk, prípadne Vám ich radi poskytnú:
SACKA: Ivan Schwarz, Mikuláš Milko, sacka@stonline.sk  02/53419058
Linka detskej istoty: Gabriela Krupčíková, gabika@unicef.sk  02-52927518, 0918 914 699

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA