Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Aktualizácia: Úpadok CK Alextour - Informácia poisťovne KOOPERATIVA

3.7.2012

V súvislosti s krachom CK Alex tour vám prinášame ďalšie informácie:

Aktuálna informácia: namiesto pôvodného počtu klientov v zahraničí, ktorý nám ohlásila CK Alex tour v počte 125 osôb  sa počet klientov zvýšil na 163 osôb.

Ďalším aktualizačným momentom je fakt, že vďaka spolupráci poisťovne Kooperativa a partnera – spoločnosti Coris sa nám podarí zajtra zabezpečiť návrat 36 osôb z Turecka.

Problematickou nateraz zostáva už iba destinácia Malorka, kde však stále hľadáme riešenie a podľa neoficiálnych informácií by klienti aj z tejto destinácie mali priletieť na Slovensko už zajtra!

Súhrn:

Bulharsko – dnes priletelo 14 ľudí
Rhodos – dnes o 14.30 odlieta z tejto destinácie 6 ľudí
Kréta – zajtra odchádza 20 osôb
Korfu – zajtra odchádza 24 osôb
Bulharsko – 17 osôb odchádza 6.7.
Andalúzia – 3 osoby, návrat 8.7.
Turecko – aktuálne – 36 ľudí návrat zajtra!!!!
Malorka – 28 plus 1 dieťa – aktuálne ukončujeme rokovania, prílet zatiaľ neoficiálne zajtra

Poisťovňa Kooperativa vzhľadom na rýchly vývoj situácie a nedostatok informácií  zo strany CK Alex tour verejne prisľúbila a poskytla garanciu dvoch dní  - kedy klientom poskytne úhradu primeraných nákladov spojených s touto situáciou.

V každom prípade však poškodení klienti majú nárok na preplatenie:

-          Nákladov na dopravu v zahraničí z miesta pobytu do SR /ak je doprava súčasťou zájazdu/

-          Preddavku respektíve ceny zájazdu v prípade ak nevycestovali

-          Rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu

Je však nutné, aby poškodení klienti postupovali podľa nasledovných inštrukcií:

1/ vyplniť „Žiadosť o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii“ (uvedená na webovej stránke poisťovne pod témou „Krach cestovnej kancelárie Alex Tour)

2/ zaslať túto žiadosť doporučene na adresu CK Alex Tour: ALEX TOUR, s.r.o.,  Dom služieb, Gazdovský rad 41, 931 Šamorín

3/ následne vyplniť „Žiadosť o uplatnenie nároku na náhradu škody z poistenia zájazdu pre prípad úpadku CK“, ku ktorej je nutné priložiť:

- kópiu Zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretú s poistenou cestovnou kanceláriou

- kópiu dokladov o úhrade celého zájazdu, prípadne zaplatenej zálohy

- kópiu Žiadosti o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii

- kópiu podacieho lístka o zaslaní žiadosti o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii

(uvedená na webovej stránke poisťovne pod témou „Krach cestovnej kancelárie Alex Tour)

Žiadame poškodených klientov, aby všetky tieto doklady (z bodu 3) zaslali na príslušné pobočky našej poisťovne. Adresy našej poisťovne nájdete na
www.koop.sk / kontakty/ s preklikom na príslušný kraj.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA