Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Pozvánka na Seminár ZCR SR

17.2.2013

P O Z V Á N K A

na seminár Zväzu cestovného ruchu SR
organizovaný v rámci sprievodného odborného programu
ITF SLOVAKIATOUR 2013

Slovensko na ceste k trvale prosperujúcemu cestovnému ruchu

TERMÍN: 25. januára 2013 od 15,00 hod. do 17,00 hod.
MIESTO: EXPO CLUB - prízemie
PROGRAM:

1. Pohľad ZCR SR na pripravovanú Stratégiu rozvoja cestovného ruchu
    na roky 2014 – 2020
    Marek Harbuľák, Prezident ZCR SR
2. Marketingová stratégia SACR a jej vplyv na rozvoj destinácie Slovensko
    Buhuš Hlavatý, GR TMR, a.s., člen Prezídia ZCR SR
3. Národný systém kvality služieb v cestovnom ruchu
    Ivona Fraňová, Prezidentka AICES
3. Bude lepšie v regiónoch Slovenska?  Čo ukazujú údaje o slovenskom
    cestovnom ruchu
    Artur Bobovnický – konzultant IMP
4. Očakávaný prínos destinačného manažmentu k oživeniu turistických 
    regiónov
    Ivana Magátová GR SCR MDVRR SR a Marian Bujna – vedúci odboru SCR
    MDVa RR SR
5. Pomôže existencia OOCR  prosperite destinácie Slovensko ? / kolízne
    miesta zákona 91/10 Z.z./
     Panel riaditeľov KOCR a OOCR – Alžbeta Melicharová,  Iveta Ňiňajová,
    Igor Kuhn

Seminár bude moderovať Stanislav Macko


Tešíme sa na vašu účast!
Prezídium Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky

Reklama


REKLAMA


Kampaň


Členstvo SACKA


Členstvo SACKA


Členstvo SACKA