Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Pozvánka na Seminár ZCR SR

17.2.2013

P O Z V Á N K A

na seminár Zväzu cestovného ruchu SR
organizovaný v rámci sprievodného odborného programu
ITF SLOVAKIATOUR 2013

Slovensko na ceste k trvale prosperujúcemu cestovnému ruchu

TERMÍN: 25. januára 2013 od 15,00 hod. do 17,00 hod.
MIESTO: EXPO CLUB - prízemie
PROGRAM:

1. Pohľad ZCR SR na pripravovanú Stratégiu rozvoja cestovného ruchu
    na roky 2014 – 2020
    Marek Harbuľák, Prezident ZCR SR
2. Marketingová stratégia SACR a jej vplyv na rozvoj destinácie Slovensko
    Buhuš Hlavatý, GR TMR, a.s., člen Prezídia ZCR SR
3. Národný systém kvality služieb v cestovnom ruchu
    Ivona Fraňová, Prezidentka AICES
3. Bude lepšie v regiónoch Slovenska?  Čo ukazujú údaje o slovenskom
    cestovnom ruchu
    Artur Bobovnický – konzultant IMP
4. Očakávaný prínos destinačného manažmentu k oživeniu turistických 
    regiónov
    Ivana Magátová GR SCR MDVRR SR a Marian Bujna – vedúci odboru SCR
    MDVa RR SR
5. Pomôže existencia OOCR  prosperite destinácie Slovensko ? / kolízne
    miesta zákona 91/10 Z.z./
     Panel riaditeľov KOCR a OOCR – Alžbeta Melicharová,  Iveta Ňiňajová,
    Igor Kuhn

Seminár bude moderovať Stanislav Macko


Tešíme sa na vašu účast!
Prezídium Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA