Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Úpadok CK TIP TOUR

17.5.2013

Informácia o úpadku CK TIP TOUR bola zverejnená prostredníctvom www.tiptour.sk

Vyhlásenie o úpadku SK, EN
Vyhlásenie o úpadku

CK TIP TOUR, spol. s r.o. týmto vyhlasuje, že sa dostala do finančných problémov a nie je schopná uhradiť záväzky voči svojim klientom a dodávateľom služieb.

CK TIP TOUR, spol. s r.o. ďalej vyhlasuje, že dňa 17.5.2013 o 14:00 hod. ukončila svoju touroperátorsku činnosť.

O našich klientov v zahaničí sa postará Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. u ktorej má CK TIP TOUR, spol. s r.o. uzatvorenú platnú poistnú zmluvu pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie pod č. 411015707
.

Poistenie bolo dojednané na poistnú sumu 430 000 €.

Ďakujeme Vám za 23 ročnú priazeň a ospravedlňujeme sa Vám za vzniknutú situáciu.

Jozef Barta
CK TIP TOUR

_________________________________________________________________

Declaration of Insolvency

CK TIP TOUR, spol. s r.o. (Travel Agency) hereby declares that it is in financial difficulties and is unable to pay its obligations towards clients and suppliers of services.

CK TIP TOUR, spol. s r.o. further declares that it ceased to operate as a tour operator as of 17.5.2013 at 14:00.

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. (Insurance Company) will provide necessary assistance for and take care of our clients who are abroad. CK TIP TOUR, spol. s r.o. has a travel agent insurance policy with Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. covering holiday tours in case of insolvency of travel agency. Number of our insurance policy is 411015707.

The amount of insurance policy is € 430 000 (four hundred and thirty thousand euro).

We thank you for using our services for 23 years and apologise for this situation.

Jozef Barta
CK TIP TOUR
_________________________________________________________________
Vyhlásenie o úpadku HR, IT
Izjava o stečajnom postupku

CK TIP TOUR, spol. s r.o.1 ovime izjavljuje da se nalazi u financijskim teškoćama i nije u stanju platiti svoje obveze prema svojim klijentima i dobavljačima usluga.

CK TIP TOUR, spol. s r.o. dalje izjavljuje da je dana 17.5.2013 u 14:00.
sati prestala obavljati svoju turoperatorsku djelatnost.

Za naše klijente u inozemstvu će se pobrinuti Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.2 u kojoj ima CK TIP TOUR, spol. s r.o. sklopljen važeći ugovor o osiguranju za osiguranje turističkih aranžmana u slučaju stečaja putničke agencije pod brojem 411015707.

Osiguranje je ugovoreno na osigurani iznos od 430 000 €.

Zahvaljujemo Vam na 23-godišnjoj naklonosti i ispričavamo Vam se zbog nastale situacije.

Jozef Barta
CK TIP TOUR

_________________________________________________________________

Dichiarazione di insolvenza

La Societa CK TIP TOUR, s.r.o. con la presente prende atto di essersi trovata in una male situazione patrimoniale essendo incapace di saldare i propri debiti nei confronti dei clienti e dei fornitori di servizi.

La CK TIP TOUR, s.r.o. inoltre dichiara di aver terminato le attivita di tour operator il 17.5.2013
alle ore 14:00.

Dei nostri clienti situati all’estero ne predera cura Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. ove la CK TIP TOUR s.r.o. evidenzia un valido contratto di assicurazione viaggio per i casi di fallimento del tour operator con il num. 411015707.

L´assicurazione ricopre i casi fino al valore di EUR 430.000.

Vi ringraziamo per la Vostra fedelta nei 23 anni di esistenza e ci dispiace questa situazione.

Jozef Barta
CK TIP TOUR

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA