Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Niekoľko rád pre správny výber zájazdu

29.6.2013

Rady pre objednávateľov či účastníkov zájazdu...
Niekoľko odporúčaní, čo treba očakávať resp. požadovať od CK/CA
Objednávateľ zájazdu by si mal pri cestovnej kancelárii (CK) alebo cestovnej agentúry (CA) ešte pred objednaním zájazdu či služieb všímať alebo vedieť najmä:
1) Ako dlho je CK/CA na slovenskom trhu a či je aj členom SACKA...
(viac rokov na trhu naznačuje stabilitu overenú trhom, členstvo v SACKA garantuje istú etiku a serióznosť ponuky)
2) Či sa CK/CA prezentuje verejne, či je dostupná aj pre osobný kontakt s objednávateľom zájazdu a či má nejaké referencie (samozrejme pozitívne)...
(otvorená propagácia produktov zaručuje väčšiu transparentnosť, nevyhýbanie sa osobnému kontaktu zase zvyšuje dôveryhodnosť prístupu CK/CA k objednávateľovi zájazdu a umožňuje aj vyriešiť prípadné problémové otázky)
3) Či kupovaný zájazd je produktom oficiálne registrovanej CK pôsobiacej celoročne a s verejne známou ponukou, alebo ide o jednorázovo ponúkané „zájazdy“ zo strany subjektu, ktorý možno ani nespĺňa zákonom stanovené požiadavky na CK a nemôže tak ani byť tvorcom zájazdu...
(ak niekto využije zdanlivo výhodnejšiu ponuku od subjektu, ktorý nie je CK, ide vedome do rizika a nemá ako zákazník serióznym spôsobom garantovanú ochranu, inak pre účastníkov riadneho zájazdu obvyklú - zájazdom za podozrivo nízku cenu je dobré radšej sa vždy vyhnúť)
4) Či má CK svoje vlastné a stabilné produkty (ktoré ju charakterizujú), alebo využíva iba hotový produkt iných touroperátorov a tiež či sa na nejakú destináciu alebo produkt aj špecializuje a má ich aj sama vyskúšané...
(ak nejde o vlastný produkt, je vhodné zistiť jeho autora, špecializácia na konkrétny produkt zase zvyšuje jeho kvalitu, osobne vyskúšaný produkt je dôveryhodnejší - avšak špecialistom na nejaký produkt sa CK nestane za 2-3 sezóny)
5) Či má CK uzatvorené povinné poistenie zájazdu (pre prípad úpadku CK) na celú sezónu a môže to na požiadanie objednávateľa zájazdu doložiť aj certifikátom z poisťovne a tiež či toto poistenie zájazdu má CK zahrnuté už v cene zájazdu, alebo je uvádzané len ako samostatný, avšak tiež povinný príplatok...
(bez takéhoto poistenia nemá účastník zájazdu dostatočnú garanciu, že v prípade problémov na strane CK bude z miesta pobytu dopravený domov, ale ani objednávateľ zájazdu, že mu bude vrátená aspoň časť peňazí za zájazd, ktorý zaplatil, ale sa ho ešte nestihol ani zúčastniť)
6) Či CK/CA objednávateľovi zájazdu ponúka a pri objednávke zájazdu mu hneď aj uzatvára cestovné poistenie vrátane poistenia jeho storno poplatku v zmluvnej poisťovni, alebo objednávateľovi zájazdu takéto plnohodnotné cestovné poistenie ešte pred začiatkom zájazdu ani neumožní uzatvoriť...
(ak si objednávateľ zájazdu nemôže spolu s objednávkou zájazdu uzatvoriť v CK/CA aj poistenie prípadného storno poplatku pre všetkých účastníkov zájazdu, vyvoláva to otázku, či je ich účasť na takomto zájazde bezpečná a ich prípadné riziká ochránené)
7) Špeciálne odporúčanie pre objednávateľov zájazdu: Ak objednávateľ zájazdu kupuje zájazd u predajcu (iná CK, cestovná agentúra, rôzne portály - aj zľavové), aj v takom prípade by mal vo vlastnom záujme vopred poznať, kto je autorom produktu a teda zájazdu, ktorý chce objednať a zaplatiť, len ten totiž produkt resp. zájazd aj garantuje.)
(ak predajca ani na požiadanie objednávateľa zájazdu neposkytne informáciu, kto konkrétny zájazd pripravil resp. kto je autorom produktu ešte pred zakúpením zájazdu, objednávateľa zájazdu tým vážne zneisťuje a ten by si mal radšej vyhľadať iného predajcu, prípadne osloviť priamo konkrétnu CK, ktorá ponúka podobný produkt)

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA