Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

CK / CA: Ochrana osobných údajov

29.7.2013

Nižšie Vám k predmetnej problematike prinášame informáciu Úradu na ochranu osobných údajov SR.

"Členovia Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, teda jednotlivé cestovné kancelárie vystupujú spravidla v pozícií prevádzkovateľa, pretože cestovné kancelárie si samé vymedzia účel spracúvania a osobné údaje spracúvajú vo vlastnom mene. Povinnosti prevádzkovateľa sa účinnosťou zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sa v istej miere modifikovali. Vzhľadom na širokú škálu povinností prevádzkovateľa informačného systému si Vás dovoľujeme odporučiť na webové sídlo úradu (www.dataprotection.gov.sk), kde v sekcii „Prevádzkovateľ“ nájdete zoznam hlavných povinností prevádzkovateľov.

Činnosť poisťovní je upravená zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon poisťovniam umožňuje od dotknutých osôb (klientov) vyžadovať okrem iného aj rodné číslo."

Detailnejšie informácie o povinnostiach "prevádzkovateľa" nájdete tu.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA