Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Úpadok CK Medina Tours

18.8.2013

Vážení klienti, vážení ochodní partneri,

s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že v súvislosti s neočakávaným úpadkom materskej spoločnosti v zahraničí, ako aj zložitej situácie v Egypte, ktorý bol našou nosnou destináciou od vzniku našej spoločnosti , sme nútení ku dňu 17.8.2013 ku 21:00 hod. vyhlásiť platobnú neschopnosť a zároveň v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. ukončiť činnosť.

Ukončenie činnosti a uspokojenie oprávnených nárokov sa uskutoční v úzkej súčinnosti s Európskou cestovnou poisťovňou, ktorá na seba v zmysle zákona 281/2001 Z.z. a platnej zmluvy na poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, týmto okamihom preberá všetky oprávnené nároky klientov a partnerov CK Medina Tours s.r.o.

Zároveň informujeme spoločne s partnermi, ktorí zabezpečujú leteckú prepravu a pobyt v zahraničí, že:

•a.) Klienti, ktorí sú momentálne v zahraničí, riadne bez akejkoľvek zmeny dočerpajú všetky nimi zaplatené služby vrátane dopravy do vlasti v plánovanom termíne,
• b.) Klienti, ktorí do okamihu vyhlásenia platobnej neschopnosti ešte nevycestovali, si uplatnia svoje oprávnené nároky v Európskej cestovnej poisťovni. V zmysle dohody budú všetci klienti kontaktovaní priamo poisťovňou v priebehu najbližších dní.


Za vzniknutú situáciu sa všetkým ospravedlňujeme


S úctou

Cestovná kancelária Medina Tours s.r.o.

Informácia Európskej cestovnej poisťovne:

Informácia pre klientov cestovnej kancelárie Medina Tours, s.r.o, Pluhova 1, 831 03 Bratislava.

19.08.2013

Oznamujeme, že cestovná kancelária Medina Tours, s.r.o., Pluhova 1, 831 03 Bratislava je poistená pre prípad úpadku v zmysle Zákona č 281/2001 Z.z. v našej poisťovni.

Všetci klienti nachádzajúci sa v čase vyhlásenia úpadku CK Medina Tours, t.j. k 17.8.2013, 21,00 hod. zostanú v mieste ich dovolenkového pobytu a dočerpajú všetky objednané a uhradené služby podľa pôvodnej objednávky. Návrat do vlasti sa uskutoční v pôvodne plánovanom čase, teda v čase riadne ukončeného dovolenkového pobytu. Podrobnejšie informácie môžete získať u Vášho delegáta.

Klienti CK Medina Tours, ktorí úž zaplatili zálohy alebo celú cenu zájazdu a ešte nevycestovali, majú v zmysle platného Zákona č. 281/2001 Z.z. nárok ná náhradu. Na základe údajov poskytnutých CK Medina Tours budú všetci oslovení v priebehu najbližších troch dní listom so žiadosťou o prihlásenie si svojich oprávnených nárokov.

List ako aj hlásenie škodovej udalosti sú v prílohe.

http://www.europska.sk/detail-novinky?novinka_id=62&p=1

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA