Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Svetový deň cestovného ruchu 2013

17.9.2013

Svetový deň cestovného ruchu 2013 „Cestovný ruch a voda: ochrana našej spoločnej budúcnosti“ Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD) je tematická udalosť vyzdvihujúca socio-ekonomický význam cestovného ruchu, ktorá sa oslavuje každý rok 27. septembra. V tomto roku sa oslavy Svetového dňa cestovného ruchu ponesú v duchu témy „Cestovný ruch a voda: ochrana našej spoločnej budúcnosti“, ktorá zároveň korešponduje s Medzinárodným rokom spolupráce v oblasti vody, vyhláseným valným zhromaždením OSN. Maldivy ako jedna z biologicky najrôznorodejších krajín sveta a zároveň významná turistická destinácia bude hostiteľskou krajinou oficiálnych osláv WTD 2013. Tohtoročná téma WTD poukazuje na významnú úlohu cestovného ruchu pri ochrane svetových životne dôležitých zdrojov vody. História osláv WTD siaha do roku 1979, kedy III. zasadnutie valného zhromaždenia Svetovej organizácie cestovného ruchu (United Nations World Tourism Organization - UNWTO) v španielskom Torremolinos rozhodlo ustanoviť Svetový deň cestovného ruchu, ktorý sa po prvýkrát začal oslavovať 27. septembra 1980. Tento dátum bol vybratý zámerne, pretože práve 27. septembra v roku 1970 boli v Mexiko City prijaté stanovy Svetovej organizácie cestovného ruchu. Načasovanie WTD je príhodné aj v tom, že prichádza na konci turistickej sezóny na severnej pologuli a na začiatku sezóny na južnej pologuli, keď je cestovný ruch v mysliach miliónov ľudí po celom svete. Jeho hlavným zmyslom je zvyšovať povedomie v rámci medzinárodného spoločenstva o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnotách. Snahou je tiež poukazovať na globálne problémy načrtnuté v Miléniových rozvojových cieľoch OSN a zdôrazniť prínos odvetvia cestovného ruchu k ich napĺňaniu. Čistá a dostupná voda je nevyhnutnou podmienkou rozvoja cestovného ruchu, je dôležitá pre všetky oblasti turizmu, pre hotelierstvo, voľno-časové aktivity, dopravu,... Každoročne cestujú po celom svete milióny ľudí s cieľom tráviť voľný čas pri vode, jazerách, v aquaparkoch alebo v prímorských destináciách. Svetový deň cestovného ruchu poskytuje jedinečnú príležitosť na uvedomenie si dôležitosti vody a nevyhnutnosti jej ochrany. Pri príležitosti WTD 2013 vyhlásila UNWTO medzinárodnú fotografickú súťaž, viac informácii o nej možno nájsť na webovej stránke

http://wtd.unwto.org/en/content/photo-competition

Zdroj: MDVRR SR,
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=81190

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA