Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

18.12.2014 Národná rada SR schválila 25.júna 2014 zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.
Citovaný zákon ustanovuje v § 63d:
„(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30a a 30d najneskôr do 31. decembra 2014.“
 
Z uvedeného je zrejmé, že aj zamestnanci cestovných kancelárií a cestovných agentúr spadajú do zamestnancov, pre ktorých musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu.
Táto povinnosť sa primerane vzťahuje aj na fyzické osoby – podnikateľov, ktoré zamestnávajú iné fyzické osoby, t.j. aj na samostatne zárobkovo činné osoby.
 
Úrad národného zdravia publikoval Zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb,ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby (dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2.

Príloha 1: Zabezpečenie pracovnej služby po novom
Príloha 2: Zoznam poskytovateľov PZS


Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA