Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Pozvánka na seminár SACKA k problematike ERP / VRP

17.12.2014 Vážení kolegovia,
 
novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v znení neskorších prepisov, ktorú schválila NR SR a je obsiahnutá v Čl. X zákona č. 333/2014 Z. z. z 30. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony uložila cestovným kanceláriám a cestovným agentúram novú povinnosť - používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“), alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“) od 1. apríla 2015.
 
Nakoľko sa jedná o novú povinnosť vyžadujúcu si komplexnú prípravu tak po materiálnej, ako aj po personálnej stránke pripravili sme na 14. januára 2015 seminár zameraný na legislatívno-teoretickú časť a na praktickú časť. Plánujeme umožniť aj nečlenským cestovným kanceláriám a cestovným agentúram účasť na seminári. O jeho organizácii a podmienkach Vás  informujeme v priloženej záväznej prihláške a tiež priloženom rámcovom programe seminára. V uvedených prílohách vidíte zostavu lektorov, ktorý sú podľa môjho názoru garanciou úrovne seminára. Priložený program seminára je rámcový a môže doznať spresnenia podľa Vašich otázok a názorov lektorov.
 
Privítam, keď spolu so záväznou prihláškou zašlete Vaše otázky k jednotlivým prednáškam, ktoré podľa problematiky včas posuniem jednotlivým lektorom. Súčasne Vás žiadam o dodržanie termínu na doručenie záväznej prihlášky, aby som mohol zabezpečiť efektívnu komunikáciu s lektormi.
 
 PROGRAM
PRIHLÁŠKA
 
Ing. Stanislav Macko
Prezident SACKA

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA