Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Stretnutie s Veľvyslancom Egyptskej arabskej republiky

15.12.2014 Dňa 15.12.2014 sa na generálnom sekretariáte SACKA uskutočnilo stretnutie prezidenta Macka a generálneho sekretára Schwarza s novým Veľvyslancom Egyptskej arabskej republiky p. Amr El Henawym, ktorého sprevádzal 2. tajomník Mohamed Naeem.
Pán veľvyslanec pre začatím pôsobenia v diplomatických službách dlhé roky pôsobil práve v oblasti cestovného ruchu.
Okrem predstavenia oboch strán a výmeny základných informcáií týkajúcich sa pôsobnosti SACKA a výjazdového cestovného ruchu do Egypta, štatistiky, informácií o bezpečnostnej situácii, bola hlavným posolstvom nového veľvyslanca ochota a pripravenosť okamžite začaťv spolupráci a s podporou SACKA s kampaňou na obnovenie dôvery a záujmu o destináciu Egypt, ako u cestovateľskej verejnosti, tak aj u cestovných kancelárií - touroperátorov.
Začiatkom roka 2015 sa uskutoční tlačová konferencia a pracovné stretnutie s Klubom touroperátorov SACKA. Prediskutované boli aj ďalšie reálne možnosti podpory marketingu, ale aj obchodných vzťahov smerom do Egypta, ako aj smerom na Slovensko, ako zaujímavej a doposiaľ málo objavenej destinácie pre bohatšiu vrstvu Egypťanov.
Dôležitejšiu úlohu by mala zohrať aj zvýšená aktivita Egyptskej národnej turistickej centrály, či vo forme oficiálnej účasti na ITF Slovakiatour, alebo podporou obchodnej misie slovenských touroperátorov do Egypta.  
Obe strany sa dohodli na nadviazaní priamej komunikácie a zintenzívnení spolupráce v kontexte obsahu stretnutia.  

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA