Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Mimoriadne zasadnutie Prezídia Zväzu cestovného ruchu SR - ZCR SR

10.12.2014 Dňa 9.12.2014 sa konalo mimoriadne zasadnutie Prezídia Zväzu cestovného ruchu SR, ktoré sa zaoberalo aj negatívnym vývojom v počte zahraničných návštevníkov zo zahraničia za prvý polrok 2014. Prezídium rokovalo o návrhu aktivít a opatrení na podporu cestovného ruchu aj s ohľadom na dosahované výsledky v aktívnom cestovnom ruchu.
 Na rokovanie prijali pozvanie predstavitelia MDVRR SR  štátny tajomník pán František Palko a generálna riaditeľka Sekcie cestovného ruchu pani Ivana Magátová a tiež generálna riaditeľka SACR pani Marta Kučerová. Na rokovaní prezentovali schválený dokument „Akčný plán na podporu cestovného ruchu“.  V diskusii sa účastníci pracovného stretnutia podrobne venovali obsahu akčného plánu. Na záver prezident ZCR SR konštatoval, že zväz navrhne riešenie ďalších opatrení, o ktorých sa diskutovalo aj mimo akčného plánu. Pán štátny tajomník potvrdil, že sa rád zúčastní pracovných stretnutí, na ktorých sa budú prerokovávať podnety členov ZCR SR.
Príloha: Akčný plán

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA