Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Jarné stretnutie SACKA 2014 - SUMÁR

17.4.2014

JARNÉ STRETNUTIE SACKA 2014
26. VALNÉ ZHROMAŽDENIE A ODBORNÝ SEMINÁR SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR

11. - 13. apríla 2014, Martin


 

Schválili sme kroky na podporu záujmov cestovných agentúr !

 

SACKA aj uplynulý rok pokračovala vo svojej dynamickej činnosti a každodennom aktívnom a koncentrovanom riešení problémov cestovných kancelárií a cestovných agentúr a obhajobe ich záujmov.
Táto aktivita sa opätovne odrazila vo vysokom počte zástupcov členských subjektov, cestovných kancelárií, cestovných agentúr, pridružených členov, vysokých škôl, poisťovní, zahraničných turistických centrál a samozrejme aj časopisu Cestovateľ.

Jarné stretnutie SACKA a súčasne Odborný seminár otvoril prezident SACKA Stanislav Macko. Po krátkej pútavej prezentácii Hotela TURIEC privítal hostí, riaditeľa odboru stratégie a politiky cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Mariána Bujnu, ktorý podrobne informoval o zámeroch rezortu pri riešení systému kvality v cestovnom ruchu, Mgr. Ivanu Kopčanovú z Odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorá zhrnula aktuálny stav prác na príprave novej Smernice EP a R o zájazdoch, riaditeľa Odboru živnostenského podnikania Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Ing. Jána Dutka, ktorý prítomných účastníkov informoval o zámeroch a cieľoch celoplošnej kontroly cestovných kancelárií a JUDr. Luciu Kopnú z Úradu na ochranu osobných údajov, ktorá veľmi efektívne a s ohľadom na špecifiká činnosti CK a CA zhrnula a vysvetlila všetky najdôležitejšie aspekty a povinnosti, ktoré si zákon na ochranu osobných údajov a jeho novela vyžadujú, ako aj Mgr. Mareka Harbuľáka, prezidenta Zväzu cestovného ruchu SR a generálneho sekretára Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Po odborných témach vystúpila s prezentáciou regiónu Severného Maďarska pani riaditeľka regionálneho zastúpenia Magyar Turizmus – Maďarskej turistickej centrály Anita Molnár, ktorá predstavila región Severného Maďarska hraničiaceho so Slovenskom ako veľmi atraktívnu destináciu cestovného ruchu a súčasne ako pozvanie pre členov SACKA na Jesenné stretnutie SACKA 2014, ktoré sa uskutoční práve v meste EGER, 20. – 22.11.2014.
Odborný seminár doplnila prezentácia projektu VIVA VERDI OPERA OPEN AIR s ponukou spolupráce pre členov SACKA, ktorú prezentovala prezidentka tohto projektu Mgr. Katarína Löfflerová.
Prvý deň stretnutia po celý čas spestrila prezentácia a ponuka piva od pivovaru ERB Banská Štiavnica.

Úspešný prvý deň Jarného stretnutia SACKA 2014 zavŕšil galavečer, ktorý hudobne spríjemnila skupina ľudovej hudby KONČEKOVCI.


26. Valné zhromaždenie SACKA sa konalo na druhý deň v poobedňajších hodinách, po tom, ako mali účastníci možnosť v dopoľudňajších hodinách zúčastniť sa na prehliadke pamätihodností mesta Martin a Národného cintorína, ktorú sme realizovali v spolupráci s našim členom CA ŠÍP.
Rokovaniu Valného zhromaždenia predchádzali zasadnutia klubov SACKA - Klubu touroperátorov, Klubu incomingových CK, Klubu predajcov. Zasadnutia klubov sa okrem pripravenosti na letnú zájazdovú sezónu venovali najmä otázke zlepšenia spolupráce s predajcami – cestovnými agentúrami, čo mali zástupcovia touroperátorov možnosť prediskutovať so zástupcami Klubu predajcov na spoločnom zasadnutí. Klub incomingových CK sa venoval najmä problematike podmienok vydávania víz pre klientov našich incomingových CK z tretích krajín, spolupráce so SACR v oblasti marketingu ako aj problematike spolupráce so slovenskými hotelmi.
26. VZ SACKA viedol prezident SACKA Ing. Stanislav Macko. Správu o činnosti a Správu o hospodárení SACKA za turistický rok 2013/2014 ako aj Plán činnosti a Rozpočet SACKA na turistický rok 2014/2015 schválili delegáti jednomyseľne. Ťažiskovou témou 26. Valného zhromaždenia bolo tiež schválenie Dohovoru o etike spolupráce cestovných kancelárií a cestovných agentúr združených v SACKA. Citovaný dohovor, schválený s pripomienkami, precíznejšie upravuje etiku spolupráce CK a CA a podporuje vstupu cestovných agentúr do SACKA. Záver sobotného programu patril spoločenskému večeru plného dobrej zábavy.
Nedeľu využilo niekoľko desiatok účastníkov na výlet do Múzea slovenskej dediny.

Všetkým, obzvlášť členským cestovným kanceláriám a cestovným agentúram SACKA prajeme úspešnú letnú sezónu 2014, a po nej Vás všetkých pozývame na jej bilancovanie do barokovej perly, mesta vín a wellness, severomaďarského mesta EGER.
Jesenné stretnutie SACKA 2014 sa uskutoční 20. - 22.11.2014 v Egeri, Hotel EGER&PARK,

Už vyše 20 rokov úspešne stojíme na Vašej strane !

Mgr. Ivan S c h w a r z
generálny sekretár SACKAZÁPISNICA 26. VZ SACKA
UZNESENIA 26. VZ SACKA

Prezentácia Hotel Turiec
Prezentácia Magyar Turizmus
Prezentácia Novela Smernice o zájazdoch
Prezentácia Ochrana osobných údajov
Prezentácia Systém kvality v CR

Fotografie: 

 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA