Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Pracovné stretnutie s Nemeckou centrálou CR

13.6.2014
Dňa 12.6.2014 sa na generálnom sekretariáte SACKA uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami DZT - Deutsche Zentrale fuer Tourismus.
Na stretnutí sa za SACKA zúčastnil prezident Macko a GS Schwarz.
Stretnutie sa uskutočnilo na podnet DZT.  Za DZT sa stretnutia zúčastnil vedúci  zastúpenia DZT pre Rakúsko a Slovensko vo Viedni Lászlo Dernovics a manažérka pre financie a predaj , ako aj marketing Slovensko, Svea Strahl.
Stretnutie sa uskutočnilo za účelom výmeny informácii o aktuálnom stave cestovného ruchu a jeho vývoji za posledný rok na nemeckom  aj slovenskom trhu, ako aj ohľadom prediskutovania možností ďalšej spolupráce.
Dernovics prezentoval vývoj príjazdov do Nemecka zo Slovenska za rok 2013, 104 000 príjazdov a 318 000 prenocovaní, čo bol oproti roku 2012 nárast o 5,7,%.
Tento rok je ťažiskovo venovaný UNESCO odkazu, zameraný na propagáciu kultúrnych ciest, ciest za trvalo udržateľnými atrakciami a aktivitami. Rok 2015 bude ťažiskovo venovaný tradíciám (remeslám, zvykom, ľudovému umeniu a pod.).
Od júla spustí DZT n slovenskom trhu on-line kampaň, ďalej bude rozvíjať spoluprácu s Goethe Institut (jazykové kurzy a jazykové zájazdy), a propagovať cesty za nemeckou históriou v spolupráci s DHIK (Slov. – nemecká obchodná a priemyselná  komora).
Okrem toho sa v septembri uskutoční výročná tlačová konferencia a budú sa realizovať infocesty pre novinárov.
 
Macko krátko zhodnotil aktuálny vývoj cestovného ruchu s ohľadom na rozbiehajúcu sa letnú sezónu ako aj v súvislosti s možnými dopadmi na ACR z dôvodu krízy na Ukrajine.
S ohľadom na ďalšiu spoluprácu bola spomenutá účasť DZT na ITF Slovakiatour 2015, čo však DZT z dôvodu  chýbajúcich partnerov so záujmom o slovenský trh neplánuje.
Macko nadniesol zámer uskutočniť Jesenné stretnutie SACKA 2015 v Bavorsku.
 
DZT tento zámer podporí. Konkrétny návrh termínu a miesta konania budú predmetom komunikácie medzi GS SACKA a DZT v najbližších týždňoch.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA