Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Cestovný ruch - Výzva KaHR-31DM-1401

19.9.2014

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31DM-1401 v rámci Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch, Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.


Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 11. decembra 2014.


Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-31DM-1401


Bližšie informácie nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31dm-1401/143734s

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA